Tot slot

06 oktober 2014

De Wet Werk en Zekerheid bevat een aantal ingrijpende wijzigingen waar de praktijk haar weg in zal moeten vinden. Voor werkgevers is het van belang zich hierop te oriënteren en in te richten. Zeker waar het het nieuwe ontslagrecht betreft is er nog enige tijd om na te denken of men niet al eerder bepaalde maatregelen zal moeten nemen om nog te profiteren van het oude regime of juist wil uitstellen omdat de nieuwe regeling wellicht goedkoper is. Die vraag is echter niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Bedrijven met gevoelige informatie zullen zich het hoofd moeten breken over de nieuwe regels omtrent concurrentiebedingen. Kortom, veel stof om over na te denken.

Wij hopen u met het voorgaande in elk geval enige handvatten te hebben gegeven.

 

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: