Herstructurering, Reorganisatie & Insolventie

Herplaatsing bij bedrijfseconomisch ontslag, hoever gaat dat?

04 april 2018

Wanneer er een reorganisatie plaatsvindt om bedrijfseconomische redenen, dan moet de werkgever zich tot UWV wenden om een ontslagvergunning te krijgen. In het verzoek moet worden aangegeven dat de mogelijkheden voor herplaatsing onderzocht zijn en er niet zijn. Immers, in het andere geval is ontslag niet aan de orde maar leidt het vervallen van de functie tot een herplaatsing in een andere functie. Een herplaatsingsmogelijkheid is kort gezegd aanwezig als er sprake is van een andere passende functie die binnen een redelijke termijn, eventueel na wat scholing, uitgeoefend kan worden.

De bevoegdheid van de bank om de financiering op te zeggen

06 oktober 2017

In de afgelopen periode zijn enkele uitspraken gedaan in zaken waarin de huisbank de financiering van een onderneming heeft opgezegd. In die gevallen waren verschillende partijen van mening dat dit niet terecht en dus onrechtmatig was. Zij stelden de bank aansprakelijk. De uitspraken laten een bepaald beeld zien en geven enige duidelijkheid over de vraag of een bank 'zomaar' mag opzeggen ja of neen. Een korte inkijk.

Beëindiging huurovereenkomst en ontruiming in faillissement

08 januari 2016

Wanneer u als verhuurder wordt geconfronteerd met een failliete huurder doet zich de vraag voor wat uw rechtspositie is. Allereerst bepaalt de faillissementswet dat de verhuurder en de curator de huur tussentijds kunnen opzeggen. Een termijn van drie maanden is daarvoor voldoende. De huurpenningen zijn vanaf datum faillissement aan te merken als boedelschuld. Dat betekent dat zij in rang boven de normale crediteuren gaan.

Het concurrentiebeding na faillissement werkgever

03 juli 2015

Als werknemer kun je geconfronteerd worden met het faillissement van je werkgever, en een daaropvolgende opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator. Maar hoe zit het dan met de postcontractuele verplichtingen zoals die in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen? Ben je na faillissement van je werkgever bijvoorbeeld nog wel gebonden aan een concurrentiebeding? De kantonrechter in Zwolle heeft zich daar onlangs over gebogen.

Bodemverhuur – een kat-en-muis-spel tussen fiscus en de bank

09 november 2012

Gaat de versterking van de positie van de belastingdienst ten koste van kredietverleners?

De Flex-bv - van confectiekostuum naar maatpak

30 maart 2012

Naar verwachting zal op 1 juli 2012 het nieuwe bv-recht in werking treden. Er gaat veel veranderen. In dit artikel verschaffen wij u een kort overzicht van enkele belangrijke wijzigingen.

Afschaffing minimumkapitaal

Het wettelijk minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft. Dat maakt het voor (aspirant)ondernemers een stuk gemakkelijker om een bv op te richten. De in het verleden vaak dreigende aansprakelijkheid in geval van geen of onvoldoende storting is daarmee ook verdwenen.