Intellectueel eigendom

Wanneer lijken handelsnamen te veel op elkaar?

23 mei 2018

 

Op grond van de Handelsnaamwet worden oudere handelsnamen beschermd tegen jongere handelsnamen als deze handelsnamen identiek zijn, of slechts ‘in geringe mate’ afwijken, en in verband met de aard en vestigingsplaats van de betrokken ondernemingen verwarring kunnen veroorzaken bij het publiek.

Op social media geplaatste foto's mogen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden

06 oktober 2017

Drankgigant.nl had op Facebook een foto gevonden van een rijdende PostNL-vrachtwagen en deze foto gebruikt op haar eigen website voor reclamedoeleinden zónder toestemming van de maker van de foto. De professionele fotograaf die de foto had gemaakt kwam achter dit gebruik van zijn foto en liet het er niet bij zitten. Hij stapte naar de rechter om schadevergoeding te vragen voor het onrechtmatig gebruik van zijn foto.

Ontwerper staat met lege handen ondanks auteursrecht

02 maart 2016

In een uitspraak van 17 februari 2016 heeft de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat een grafisch designer zijn rechten over een ontwerp min of meer kwijt is geraakt, ondanks het feit dat hij nog altijd als auteursrechthebbende heeft te gelden over het ontwerp. Dat zit zo.

Kies uw handelsnaam zorgvuldig

01 april 2014

Startende ondernemingen worden in een vrij vroeg stadium geconfronteerd met de noodzaak van een keuze voor een (nieuwe) handelsnaam. In de praktijk blijkt dat deze keuze niet altijd op basis van goed doordachte argumenten wordt gemaakt. Hoewel het begrijpelijk is dat de keuze voor een handelsnaam wellicht geen prioriteit heeft bij een startende onderneming, leidt een al te gemakkelijke keuze voor een handelsnaam nogal eens tot problemen. Deze problemen kunnen worden voorkomen met een goede voorbereiding.

Rechter: advocaten moeten zich doodschamen voor kleuterruzie in de zandbak

09 januari 2014

Misschien leuk om het nieuwe jaar mee te beginnen: een vonnis waarin een rechter zich volledig laat gaan, door tekeer te gaan tegen partijen én hun advocaten die in zijn ogen op kosten van de maatschappij onzinnige procedures voeren over niets. Het ging daarbij om de volgende casus.

Is een ‘pitch’ beschermd?

03 oktober 2012

Reclamebureaus steken vaak hun ziel en zaligheid in een ‘(elevator)pitch’ voor een klant. Deze pitch - een presentatiewijze van een idee voor een product, service of project – bevat vaak de meest prachtige, doordachte en daardoor kostbare ideeën. Is de pitch dan ook beschermd tegen de klant die met deze ideeën aan de haal gaat zonder ervoor te betalen? Nee, zo oordeelde de rechtbank te Amsterdam onlangs (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX4955).

De nieuwe cookiewet

21 juni 2012

Voldoet uw website al aan de nieuwe Cookiewet?

Deze maand is de nieuwe cookiewetgeving in werking getreden. Als uw website hiervan gebruikt gemaakt – en dat doet uw website naar alle waarschijnlijkheid – beoogt dit artikel u een kleine handleiding te bieden om uw website te laten voldoen aan de nieuwe Cookiewet.

Hoe verdient u aan intellectueel eigendom?

10 november 2011

Als ondernemer kunt u veel geld verdienen aan het vermarkten van dit intellectueel eigendom. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan franchising, distributie en agentuur.

Ondernemers worden echter in toenemende mate geconfronteerd met inbreuken op hun intellectueel eigendom. Producten worden nagemaakt, merken worden gekopieerd en handels- en domeinnamen lijken niet meer van elkaar te verschillen. De schade die uw onderneming hierdoor lijdt is enorm. U loopt winst mis, u verliest klanten en misschien belangrijker: er wordt afbreuk gedaan aan de goede naam van uw bedrijf.