Koop & consumentenrecht

Kopen via een webshop. Wat zijn uw rechten als consument?

10 december 2020

Als u als consument op een webshop goederen of een dienst koopt, heeft de wetgever ervoor gezorgd dat u als consument in bescherming wordt genomen. Wij zien vaak dat webshop-ondernemers zich onvoldoende realiseren dat de inrichting van een webshop die niet voldoet aan alle wettelijke vereisten grote risico’s met zich kan brengen. Als de webshop niet aan alle regels voldoet, kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat u als consument de overeenkomst kunt vernietigen. Ook is het mogelijk dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan de exploitant van de webshop een boete oplegt.

Waarom zou je bij verkoop van je woning het risico op verborgen gebreken op je nemen? Schrap artikel 6.3 van het NVM-contract!

13 december 2019

Ik zie het nogal vaak voorbij komen: verkopers van een woning die na eigendomsoverdracht worden aangesproken op gebreken aan de woning waar de verkopers zelf nooit weet of last van hebben gehad. Ze hebben zelf hun woning jarenlang met plezier en zonder problemen gebruikt, maar worden na verkoop opeens geconfronteerd met klachten van de kopers over deze woning. Het is dan de vraag voor wiens risico die gebreken zijn. Die vraag wordt hoofdzakelijk beantwoord aan de hand van de bepalingen in de koopovereenkomst.

€ 500.000,00 boete wegens schending consumentenrechten

10 oktober 2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft actie ondernomen en een webwinkel onlangs een boete gepresenteerd van € 500.000,00, omdat deze webwinkel de rechten van consumenten aan zijn laars lapt.

Zijn door het sturen van facturen algemene voorwaarden wel of niet van toepassing?

08 april 2016

In een rechtszaak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 27 januari 2016, stelde de verkopende partij dat haar algemene voorwaarden van toepassing waren, omdat daarnaar werd verwezen in haar facturen. Bij of voor de telefonische totstandkoming van de koopovereenkomst is er niet gesproken over toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Zijn de algemene voorwaarden nu van toepassing of niet?

De eigendomsverkrijging van gevonden voorwerpen

29 januari 2016

In onze nieuwsbrief van januari 2016 besteedden we aandacht aan een uitspraak over een werknemer die tijdens zijn werk een geldbedrag van € 15.100,00 vond, en het niet aan zijn werkgever hoefde af te geven. Aanleiding om eens op een rijtje te zetten wat u met gevonden voorwerpen geacht wordt te doen, en hoe de eigendom daarvan verkregen kan worden.

Enkele belangrijke wijzigingen in de regels voor webwinkels vanaf 13 juni 2014

13 juni 2014

Met ingang van 13 juni 2014 gelden nieuwe regels in het Nederlandse consumentenrecht voor het online verkopen en leveren van producten en diensten. De regels zijn van toepassing op professionele verkopers die aan consumenten leveren. Het gaat om aangepaste wetgeving naar aanleiding van de Europese Richtlijn voor consumentenrechten. Het doel van deze richtlijn is om in alle lidstaten dezelfde regels voor online verkoop te laten gelden.

Uw webshop moet op de schop

02 september 2013

Het kopen op afstand – hoofdzakelijk via internet – neemt hand over hand toe. De consument heeft de weg naar de webshop gevonden. Ook de Europese Unie heeft deze ontwikkeling opgemerkt. Op 22 november 2011 zag de Richtlijn Consumentenrechten het licht. Deze Europese richtlijn beoogt binnen de Europese Unie te komen tot uniforme regels zodat een consument ook bij grensoverschrijdende aankopen op internet weet waar hij af en aan is.

De nieuwe cookiewet

21 juni 2012

Voldoet uw website al aan de nieuwe Cookiewet?

Deze maand is de nieuwe cookiewetgeving in werking getreden. Als uw website hiervan gebruikt gemaakt – en dat doet uw website naar alle waarschijnlijkheid – beoogt dit artikel u een kleine handleiding te bieden om uw website te laten voldoen aan de nieuwe Cookiewet.

Belangrijke wijzigingen inzake de maximaal te vorderen buitengerechtelijke incassokosten

19 april 2012

Op 1 juli 2012 is het zover. Het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten treedt in werking en maakt een einde aan veel onduidelijkheid. De Nota van Toelichting geeft zelf een goede uitleg:

Nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten aangenomen

05 januari 2012

Op 10 oktober 2011 is de nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten aangenomen. De lidstaten van de EU hebben nu twee jaar de tijd om hun wetgeving aan de nieuwe Europese regels aan te passen. De positie van de consument wordt door deze richtlijn aanzienlijk versterkt.

Stilzwijgende verlenging abonnementen met consumenten verboden

02 december 2011

Vanaf 1 december 2011 is het afgelopen met de automatische stilzwijgende verlenging van veel contracten. De gevolgen van de nieuwe wet zijn ingrijpend en gelden ook meteen voor alle bestaande contracten. De nieuwe wet maakt het noodzakelijk dat ondernemers hun algemene voorwaarden tegen het licht houden. Als de algemene voorwaarden niet aan de nieuwe wet worden aangepast kan de consument na stilzwijgende verlenging de overeenkomst elke dag – en per direct – opzeggen.

Voor welke contracten geldt de wet?