Letselschade

Werkgever aansprakelijk voor mishandeling door kassamedewerkster

07 december 2015

Albert Heijn is als werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van een kassamedewerkster. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 27 augustus 2015. In deze zaak heeft een kassamedewerkster (caissière, kassière of kassierster) op enig moment verbaal aan de stok gekregen met een klant.

Aansprakelijkheid Ikea voor valpartij

19 juni 2015

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[1] geoordeeld dat op Ikea een zorgplicht rust om gladheid (als gevolg van weersomstandigheden) rondom de winkel te bestrijden. Hoewel we gelet op de tijd van het jaar voorlopig geen winterse omstandigheden hoeven te verwachten, is de uitspraak naar mijn mening toch interessant om eens nader te bekijken.

Letselschade bij kinderen

16 maart 2015

Het is geen onderwerp waar ouders graag bij stil zullen willen staan, maar indien uw (minderjarige) kind ernstig letsel oploopt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is (bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout) is het goed te weten dat de minderjarige in ons rechtsstelsel een bijzondere positie inneemt als het gaat om de afwikkeling van letselschade.

Verbetering rechtspositie van vrouwen in de afwikkeling van letselschadeclaims

10 november 2014

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onlangs geoordeeld dat bij de vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding een ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht wordt gemaakt indien bij de begroting van de inkomensschade van een vrouwelijk verkeersslachtoffer voetstoots wordt aangenomen dat zij op enige moment na het krijgen van kinderen gedurende enkele jaren zal stoppen met werken om na verloop van enkele jaren weer parttime te gaan werken tot het moment waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken.

Het Hangmat-arrest

15 november 2011

De Hoge Raad heeft in baanbrekend arrest uitgemaakt dat het mogelijk is om schade te verhalen op een mede-eigenaar van opstallen, roerende zaken en dieren. Dit betekent dat het vanaf nu mogelijk is om bijvoorbeeld letselschade op je eigen echtgenoot te verhalen nadat je onder een omgevallen pilaar bent terechtgekomen. Dat deze situatie niet denkbeeldig is blijkt uit het hangmat-arrest van de Hoge Raad.