Schade & Schadevergoeding

Einde distributieovereenkomst: exclusiviteit en schadevergoeding

01 oktober 2018

Bij distributie- of handelsagentuurovereenkomsten is er vaak sprake van een zekere afhankelijkheid van de distributeur of agent ten opzichte van de leverancier. Als de relatie eindigt ontstaat er veelal discussie over de vraag of dat wel terecht is en zo ja of de leverancier schadevergoeding als bijvoorbeeld gederfde inkomsten moet vergoeden.

Op social media geplaatste foto's mogen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden

06 oktober 2017

Drankgigant.nl had op Facebook een foto gevonden van een rijdende PostNL-vrachtwagen en deze foto gebruikt op haar eigen website voor reclamedoeleinden zónder toestemming van de maker van de foto. De professionele fotograaf die de foto had gemaakt kwam achter dit gebruik van zijn foto en liet het er niet bij zitten. Hij stapte naar de rechter om schadevergoeding te vragen voor het onrechtmatig gebruik van zijn foto.

“De levensgevaarlijke praktijken van deze troll met haar stomme kop moeten stoppen voordat er dooien vallen!”

10 maart 2017

Laster op Facebook. Kun je daar iets tegen doen? Social media als Facebook en Twitter bieden de mogelijkheid om met een groot bereik je mening te verkondigen. Over alles en over iedereen. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en van die vrijheid wordt dankbaar gebruik gemaakt op het internet. Die vrijheid is evenwel niet onbegrensd. Wat als iemand zijn vrijheid van meningsuiting gebruikt om met een lastercampagne op Facebook jouw professionele deskundigheid ter discussie te stellen?

Werkgever aansprakelijk voor mishandeling door kassamedewerkster

07 december 2015

Albert Heijn is als werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van een kassamedewerkster. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 27 augustus 2015. In deze zaak heeft een kassamedewerkster (caissière, kassière of kassierster) op enig moment verbaal aan de stok gekregen met een klant.

Aansprakelijkheid Ikea voor valpartij

19 juni 2015

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[1] geoordeeld dat op Ikea een zorgplicht rust om gladheid (als gevolg van weersomstandigheden) rondom de winkel te bestrijden. Hoewel we gelet op de tijd van het jaar voorlopig geen winterse omstandigheden hoeven te verwachten, is de uitspraak naar mijn mening toch interessant om eens nader te bekijken.

Dikke huurster moet uit woning worden getakeld. Wie betaalt de kosten?

15 april 2015

Een huurder met behoorlijk wat overgewicht – ze weegt meer dan 300 kilo – wordt onwel. De ambulance wordt gebeld en het ambulancepersoneel komt tot de conclusie dat de medische problemen zo acuut zijn, dat ze onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Maar dat gaat niet: door haar omvang en gewicht zijn de verpleegkundigen niet in staat om de huurster zelf uit de woning te vervoeren.

De (beperkte) executoriale kracht van een notariële akte

11 april 2014

Als er een geschil ontstaat tussen twee partijen, kan dat geschil worden voorgelegd aan een rechter. Als er dan een vonnis gewezen wordt waarin een partij ergens toe veroordeeld wordt, kan dat vonnis ten uitvoer gelegd worden, door middel van executoriaal beslag. Als iemand veroordeeld is om iets niet te doen op straffe van een dwangsom, kan zijn wederpartij het vonnis executeren op het moment dat hij vindt dat het verbod overtreden is en hij recht heeft op verbeurde dwangsommen.

Het belang van een juiste ingebrekestelling

03 oktober 2012

Wanneer uw contractuele wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, zult u de daardoor geleden schade vergoed willen zien, of de overeenkomst willen ontbinden zodat u met iemand in zee kunt die wel deugdelijk presteert. Daarvoor is in de regel vereist dat de tekortschietende wederpartij in verzuim is. En om een wederpartij in verzuim te laten zijn, is dikwijls vereist dat eerst een deugdelijke ingebrekestelling verstuurd wordt. En daar gaat het geregeld mis.

Concurrentie is onrechtmatig vanwege betaalde goodwill

19 april 2012

Vennoten die eerst innig hebben samengewerkt kunnen na het einde van die samenwerking soms elkaars grootste concurrenten worden. Wanneer dat op een open en eerlijke wijze gebeurt is daar wellicht niet zoveel tegenin te brengen. Maar in het geval van twee restauranthouders oordeelde de kortgedingrechter van de Rechtbank Maastrichtdat de concurrentie onrechtmatig was.

Het Hangmat-arrest

15 november 2011

De Hoge Raad heeft in baanbrekend arrest uitgemaakt dat het mogelijk is om schade te verhalen op een mede-eigenaar van opstallen, roerende zaken en dieren. Dit betekent dat het vanaf nu mogelijk is om bijvoorbeeld letselschade op je eigen echtgenoot te verhalen nadat je onder een omgevallen pilaar bent terechtgekomen. Dat deze situatie niet denkbeeldig is blijkt uit het hangmat-arrest van de Hoge Raad.