Dag van het Erfrecht

DAG VAN HET ERFRECHT OP 22 MAART 2019

GRATIS ADVIES VAN 8.30 – 20.00 UUR


De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Koen Boddaert van ons kantoor is aangesloten bij deze door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ wordt aandacht gevraagd voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij kwesties die met een erfenis te maken hebben.


Kom langs tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend en gratis advies over alles wat met een erfenis te maken heeft.


Tijdens de ‘Dag van het Erfrecht op vrijdag 22 maart 2019 is Koen Boddaert van 8.30 tot 20.00 uur beschikbaar om vragen die u heeft over een erfenis of een testament te beantwoorden en u te adviseren over de afwikkeling van een nalatenschap. U kunt die dag langskomen om met hem een erfrechtelijke kwestie te bespreken zonder dat het u iets kost en zonder dat het u ergens toe verplicht. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Huver Advocaten.


Hulp bij kwesties rond een nalatenschap

De kwesties die rond een nalatenschap kunnen spelen zijn divers, en kunnen gecompliceerd zijn. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Kan ik mijn kinderen onterven? Moet ik accepteren dat stiefmoeder er met de goederen van de nalatenschap vandoor gaat? Wie zijn de erfgenamen? Wat zijn mijn rechten als erfgenaam? Ben ik als erfgenaam aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap? Wat zijn mijn taken als executeur? Wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kan een erfrechtadvocaat antwoord geven.


Uw belangen staan voorop

Een advocaat is niet onpartijdig. Integendeel: we zijn hartstikke partijdig, omdat we uitsluitend úw belangen behartigen. Daarin verschillen we wezenlijk van een notaris. Vanuit uw belang kijken we naar uw wensen en mogelijkheden, zowel in praktische als in juridische zin, om u te begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere betrokkenen. En als advocaat kunnen we u uiteindelijk ook bijstaan als er geprocedeerd zou moeten worden om uw recht te halen.


Wacht niet te lang met het inwinnen van advies

Als u met een erfrechtelijke vraag zit, als u aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, als u zelf een testament zou willen maken (nee, dat hoeft een notaris niet per se te doen), wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies hierover. Het erfrecht kent veel regels en voorschriften, waarbij soms ook strikte en korte termijnen gelden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen. Wacht dus niet, en kom bij ons langs op de ‘Dag van het Erfrecht’.