Haico Dings

Functie: 
Advocaat

Haico Dings (1965) studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn studie trad hij bij het Van der Heijden Instituut (verbonden aan de Radboud Universiteit) in dienst. Onder begeleiding van prof. Mr. J.M.M. Maeijer promoveerde Haico in 1998 op het gebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Sedert zijn promotie is Haico als advocaat werkzaam. Eerst negen jaar in 's-Hertogenbosch en vervolgens in Venlo.

Haico heeft twee Grotius specialisatieopleidingen afgerond: de opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht en de opleiding Insolventierecht. Haico wordt regelmatig door de rechtbank Limburg benoemd tot curator in faillissementen en is lid van de Vereniging van Insolventieadvocaten (Insolad). Haico adviseert partijen die van doen krijgen met een (dreigend) faillissement en begeleidt doorstarters en herstructureringen. Adviseren en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid is onderdeel van zijn praktijk.

Daarnaast is Haico lid van de Vereniging Handelsrecht en de Vereniging Corporate Litigation. Hij begeleidt ondernemers met name bij geschillen binnen de onderneming, fusie- en overnametrajecten, het beoordelen en sluiten van commerciële contracten en geschillen met derden.

Op 8 juni 2015 is Haico benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger en als zodanig aangesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij wordt door het gerechtshof met name ingezet in procedures op de gebieden van ondernemingsrecht, contractenrecht en faillissementsrecht.

In 2014 en 2015 is Haico gastdocent op de Maastricht University, waar hij een college geeft over bestuurdersaansprakelijkheid aan studenten van de faculteit rechtsgeleerdheid.

Haico Dings heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- insolventierecht
- ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Haico Dings