Mat Muijres

Functie: 
Advocaat

 

Mat Muijres (1962) studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn studie heeft hij twee jaar gewerkt voor een rechtsbijstandverzekeraar, waarna hij is overgestapt naar de advocatuur.

Mat heeft twee Grotius specialisatie opleidingen gevolgd, te weten de opleiding Insolventierecht en de opleiding Bestuursrecht. Hij is lid van de Vereniging van Insolventie advocaten (Insolad) en treedt regelmatig op als curator in faillissementen. Hij adviseert hoofdzakelijk ondernemers onder meer op het gebied van aansprakelijkheden, dreigend faillissement, doorstart, incasso en financiering alsmede in overheidskwesties zoals vergunningen, planschade, overheidsaansprakelijkheid, etc.

Mat Muijres heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

- insolventierecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

Mat Muijres