Alimentatie stijgt per 1 januari 2019 met 2%

05 november 2018

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. Deze verhoging wordt de wettelijke indexering genoemd. De wettelijke indexering moet jaarlijks per 1 januari automatisch door de alimentatiebetaler worden doorgevoerd, tenzij partijen ten tijde van de (echt-)scheiding de toepasselijkheid van de wettelijke indexering bij overeenkomst hebben uitgesloten. De wettelijke indexering geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie.

Voor aankomend jaar is de wettelijke indexering bepaald op 2%. Alimentatieplichtigen moeten er dus op letten dat zij met ingang van 1 januari 2019 het te betalen alimentatiebedrag met 2% vermeerderen. Omdat niet iedere alimentatieplichtige daartoe op eigen initiatief zal overgaan, is het voor alimentatiegerechtigden van belang om in de gaten te houden of de wettelijke indexering correct wordt toegepast en zo niet, tijdig te reclameren bij de alimentatieplichtige.

alimentatie stijgt per 1 januari 2019 met 2%
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: