maart 2012

30-maart-2012
Naar verwachting zal op 1 juli 2012 het nieuwe bv-recht in werking treden. Er gaat veel veranderen. In dit artikel verschaffen wij u een kort overzicht van enkele belangrijke wijzigingen.Afschaffing minimumkapitaalHet wettelijk minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft. Dat maakt het voor (aspirant)ondernemers een stuk gemakkelijker om een b...
13-maart-2012
Er zijn waarschijnlijk weinig bepalingen in een arbeidsovereenkomst die zo vaak tot discussie en procedures leiden als het concurrentiebeding. Die discussies spelen zich eigenlijk steeds af bij het einde van het dienstverband. Zo weinig aandacht als er bij indiensttreding aan wordt gegeven, zoveel aandacht krijgt het beding vaak als werkgever en we...