juni 2012

25-juni-2012
Ook rechtbank Rotterdam oordeelt: Eneco mag teler niet het mes op de keel zetten door te dreigen met gasafsluiting als teler geen nadere zekerheid stelt.Op 25 april 2012 tikte de rechtbank Roermond Eneco al op de vingers, omdat zij ten onrechte het mes op de keel gezet had van een MKB-er in de glastuinbouw. Een tomatenkweker had een overeenkomst me...
21-juni-2012
Voldoet uw website al aan de nieuwe Cookiewet?Deze maand is de nieuwe cookiewetgeving in werking getreden. Als uw website hiervan gebruikt gemaakt – en dat doet uw website naar alle waarschijnlijkheid – beoogt dit artikel u een kleine handleiding te bieden om uw website te laten voldoen aan de nieuwe Cookiewet.Overigens geldt de nieuwe regelgeving...