september 2012

21-september-2012
Het aantal ongehuwd samenwonende ouders is fors toegenomen. Maar waar dien je als (aanstaande) niet gehuwde ouder op te letten?De rechtspositie van gehuwde ouders wordt automatisch geregeld. Een tijdens huwelijk geboren kind heeft voor de wet automatisch zowel een moeder (namelijk de vrouw uit wie het kind geboren is of die het kind heeft geadoptee...
07-september-2012
Een man wil met zijn vriendin een huis kopen, maar hun relatie wordt verbroken en de koop gaat niet door. Daardoor wordt hij een contractuele boete van € 13.500,00 verschuldigd, die hij onmogelijk kan betalen. Zijn ouders zijn bereid hem te helpen, onder één voorwaarde: hij mag nooit meer een relatie aangaan met die verschrikkelijke ex-vriendi...