november 2012

09-november-2012
Gaat de versterking van de positie van de belastingdienst ten koste van kredietverleners?Het bodemrecht (neergelegd in artikel 22 lid 1 Invorderingswet 1990) geeft de Ontvanger een verhaalsrecht op bepaalde roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, ongeacht wie eigenaar van deze zaken is. Het gaat daarbij – kort gezegd...