juli 2013

22-juli-2013
Financiële verantwoordelijkheid voor de kinderen van uw nieuwe partnerVolgens de wet is de stiefouder gedurende zijn[1] huwelijk of geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig ten aanzien van de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerd partner.Hoewel nergens in de wet een definitie wordt gegeven van het...