oktober 2013

07-oktober-2013
Onder de naam payrolling of payrollovereenkomst komen in de praktijk diverse constructies voor. Doel is steeds om een, vooral in het belang van de werkgever, flexibele arbeidsrelatie te creëren. Grofweg kan gezegd worden dat bij een payrollsituatie geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de onderneming waar de werknemer zijn arbeid verric...