februari 2014

26-februari-2014
De verhuurder van een bedrijfsruimte kan de huurovereenkomst opzeggen. Maar leidt dat ook tot een einde van de huurovereenkomst? Het antwoord op die vraag is in de eerste plaats afhankelijk van het soort bedrijfsruimte: gaat het om ‘winkelruimte’, of om andere bedrijfsruimte?Winkelruimte of overige ruimte?InleidingDe mogelijkheden van een verhuurde...
14-februari-2014
Re-integratie bij ziekte; de verplichtingen van werkgever en werknemerAls u te maken krijgt met langdurige ziekte van een werknemer rusten er op u als werkgever allerlei verplichtingen uit de Wet Poortwachter. Dat geldt overigens ook wanneer u werknemer bent en langdurig ziek bent. Deze verplichtingen kunnen kort worden samengevat onder de noemer:...
07-februari-2014
De borgtochtovereenkomst is geregeld in titel 14 van Boek 7 BW. Art. 7:850 geeft de volgende omschrijving: borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen.Kern van...