april 2014

15-april-2014
Als er sprake is van een faillissement van een besloten vennootschap (BV) zal de curator altijd onderzoeken of het bestuur van de BV (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor alle schulden van de BV die door de vereffening van de boedel niet kunnen worden betaald, kort gezegd, het hele tekort in de boedel. Dit is mogelijk op grond van art...
01-april-2014
Startende ondernemingen worden in een vrij vroeg stadium geconfronteerd met de noodzaak van een keuze voor een (nieuwe) handelsnaam. In de praktijk blijkt dat deze keuze niet altijd op basis van goed doordachte argumenten wordt gemaakt. Hoewel het begrijpelijk is dat de keuze voor een handelsnaam wellicht geen prioriteit heeft bij een startende ond...