juli 2015

27-juli-2015
Een minderheidsaandeelhouder kan in een benarde positie komen te verkeren indien zijn medeaandeelhouders in meerderheid en jaar op jaar besluiten om geen dividend uit te keren en om ook niet in te gaan op pogingen van de minderheidsaandeelhouder om de aandelen te verkopen. De meerderheidsaandeelhouders zullen zich veelal op standpunt stellen dat er...
02-juli-2015
U wordt gevraagd als vennoot toe te treden tot een al een aantal jaar bestaande vennootschap onder firma. De andere vennoten roemen uw kennis en ervaring en de inkoopsom is alleszins redelijk. De vennootschap onder firma heeft een goede naam en lijkt het goed te doen. Het bedrijf wordt uitgeoefend in een onlangs nieuw gebouwd bedrijfspand met de mo...