september 2015

24-september-2015
Als een werkgever eenmaal een leaseauto ter beschikking heeft gesteld aan een medewerker, is het niet eenvoudig om deze leaseauto weer af te nemen. Eerder schreven wij al over dit onderwerp in ons artikel “Inleveren die leaseauto. Kan dat zomaar?”. Uit een serie gepubliceerde uitspraken, waarvan een uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam van 2...
16-september-2015
In dit eerdere artikel is aandacht besteed aan de vraag of de huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte eindigt na opzegging door de verhuurder. Als het gaat om de huur van woonruimte, is het antwoord op de vraag weer anders. Omdat een dak boven je hoofd een primaire levensbehoefte is, geniet een huurder van woonruimte op grond van de wet...
01-september-2015
Na echtscheiding of verbreking van een relatie zal meestal tenminste één van de twee ouders verhuizen. Als de kinderen mee verhuizen, heeft de verhuizende ouder de toestemming van de andere ouder nodig om te mogen verhuizen, althans uitgaande van de situatie dat de ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. Zolang de ouder wil verhu...