oktober 2015

09-oktober-2015
Op grond van de SER Fusiegedragsregels moeten partijen die willen fuseren de vakbonden tijdig op de hoogte stellen van hun voornemen om te fuseren. Op een zodanig tijdstip dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op de totstandkoming van de fusie en de voorwaarden waarop wordt gefuseerd.Op 18 september zijn de SER Fusiegedra...