januari 2016

29-januari-2016
In onze nieuwsbrief van januari 2016 besteedden we aandacht aan een uitspraak over een werknemer die tijdens zijn werk een geldbedrag van € 15.100,00 vond, en het niet aan zijn werkgever hoefde af te geven. Aanleiding om eens op een rijtje te zetten wat u met gevonden voorwerpen geacht wordt te doen, en hoe de eigendom daarvan verkregen kan wo...
15-januari-2016
Het ontslag van de statutair bestuurderIn de wet, in artikel 2:244 lid 1 BW, is bepaald dat iedere statutair bestuurder te allen tijde kan worden geschorst en ontslagen. In het tweede lid van dit artikel is opgenomen dat, indien de algemene vergadering het recht heeft om te besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, in de statuten een ver...