juni 2016

22-juni-2016
InleidingBestaat het risico dat een accountant in geval van een faillissement aansprakelijk is voor het gehele boedeltekort? Voor de beantwoording van die vraag zal ik mij in deze bijdrage beperken tot de besloten vennootschap en de aansprakelijkheid die voortvloeit uit artikel 2:248 BW[1].Kennelijk onbehoorlijk bestuurIn artikel 2:248 BW is bepaal...
08-juni-2016
Regelmatig vragen cliënten zich af of de advocaat- en/of proceskosten in een familieprocedure fiscaal aftrekbaar zijn.De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de gemaakte kosten in een procedure over omgang en/of gezag. Noch de advocaatkosten, noch de proceskosten kunnen worden aangemerkt als een fiscale...