augustus 2016

29-augustus-2016
Het kindsdeelSinds 2003 kent het erfrecht de wettelijke verdeling. Daarbij worden alle goederen van een nalatenschap volledig toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot, die ook alle schulden van de nalatenschap dient te voldoen. De kinderen krijgen dan een vordering in geld op hun langstlevende ouder. Die vordering is alleen opeisbaar als vader of...
11-augustus-2016
In een contract willen partijen vastleggen wat ze afspreken. Zodat ze daarop terug kunnen grijpen als ze van mening komen te verschillen. Dan is het natuurlijk zaak dat een en ander zo duidelijk mogelijk in de overeenkomst staat geschreven. Voor zo min mogelijk misverstanden vatbaar.Het komt in de praktijk toch geregeld voor dat partijen discussiër...