januari 2017

25-januari-2017
Medio november 2016 is er een wetsvoorstel ingediend dat de huidige wetgeving op het gebied van gezag wenst te wijzigen om zodoende de huidige ongelijkheid tussen gehuwde ouders (en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) en niet gehuwde ouders recht te trekken.Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk (of een geregistreerd...
10-januari-2017
Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een zaak waarin de aansprakelijkheid van een commanditaire vennoot centraal stond.Een commanditaire vennootschap kent kort gezegd twee soorten vennoten: commanditaire vennoten (geldschieters) en beherend vennoten (degenen die de onderneming voeren). De wet zegt dat commanditaire vennoten n...