december 2020

10-december-2020
Alimentatie wordt jaarlijks bij wijze van inflatiecorrectie geïndexeerd, tenzij u daarover met uw ex-echtgenoot/partner afwijkende afspraken heeft gemaakt. Voor 2021 is het wettelijke indexeringspercentage onlangs vastgesteld op 3%. Dit betekent dat als u kinder- en/of partneralimentatie betaalt, u de door u te betalen bijdrage met ingang van 1 jan...
10-december-2020
Als u als consument op een webshop goederen of een dienst koopt, heeft de wetgever ervoor gezorgd dat u als consument in bescherming wordt genomen. Wij zien vaak dat webshop-ondernemers zich onvoldoende realiseren dat de inrichting van een webshop die niet voldoet aan alle wettelijke vereisten grote risico’s met zich kan brengen. Als de webshop nie...