Eneco mag tomatenkweker niet het mes op de keel zetten

26 april 2012

Eneco mag tomatenkweker niet het mes op de keel zetten door te dreigen met gasafsluiting als kweker geen nadere zekerheid stelt (rechtbank Roermond 25 april 2012).

Een tomatenkweker heeft een overeenkomst met Eneco, op grond waarvan Eneco gas levert. Vanwege de crisis in de tuinbouw, verlangt Eneco kort voor het verstrijken van het jaar aanvullende zekerheid, waarbij zij aankondigt geen gas meer te zullen leveren als die zekerheid niet verstrekt wordt. Dat zou voor de kweker een ramp zijn.

De kweker is het niet eens met de manier waarop Eneco hem het mes op de keel zet. Hij ziet zich genoodzaakt de overeenkomst met Eneco te ontbinden en zich tot een andere gasleverancier te wenden, om te voorkomen dat hij het volgende jaar zonder gas komt te zitten. Daar is Eneco het dan weer niet mee eens. Zij stelt dat de kweker in verzuim is met diens verplichting nadere zekerheid te stellen, ontbindt zelf de overeenkomst en vordert bij de rechtbank betaling van een bedrag van € 200.000,00, als vergoeding van schade die zij met haar ontbinding geleden heeft door het mislopen van inkomsten uit gas dat zij al zou hebben ingekocht.

Die vordering is door de rechtbank afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat, zelfs als Eneco gerechtigd zou zijn om nadere zekerheid te vragen, zij die zekerheid niet mag afdwingen door vlak vóór het sluiten van de markt voor het boeken van alternatieve gascapaciteit bijkomende zekerheid te eisen, op straffe van het staken van gasleveranties. Op die manier heeft zij misbruik gemaakt van haar machtspositie en in strijd gehandeld met de eisen van redelijkheid en billijkheid die zij als contractuele wederpartij van de kweker in acht had moeten nemen. In die omstandigheden was de kweker, die zich geconfronteerd zag met een aangekondigd afsluiten van het gas, gerechtigd om het contract met Eneco te ontbinden en op zoek te gaan naar een andere leverancier, zodat Eneco geen recht heeft op schadevergoeding.

Een mooi vonnis, dat in een tijd van crisis in de tuinbouwsector op een goed gemotiveerde wijze recht doet aan de belangen van het MKB. Zodra het vonnis gepubliceerd is, zal het via een link op onze website te vinden zijn.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: