Het VvE-abonnement

03 januari 2013

Appartementsrechten vormen een bijzondere rechtsfiguur, waarop specifieke wettelijke regelingen van toepassing zijn. Het komt geregeld voor dat een Vereniging van Eigenaren zich voor vragen gesteld ziet of in een geschil dreigt te raken, waarbij juridische kennis vereist is die bij een bestuur van een vereniging van eigenaren niet altijd voorhanden is. Om een Vereniging van Eigenaren daarin tegemoet te komen, biedt Huver Advocaten sinds dit jaar de mogelijkheid om, tegen overzichtelijk kosten, een VvE-abonnement af te sluiten.

Voor een vast bedrag van € 400,00 (exclusief BTW) per jaar kan een Vereniging van Eigenaren – met een ledenaantal tot 25 – zich abonneren op onze juridische dienstverlening. Voor verenigingen van Eigenaren met een groter ledenaantal zal in overleg een nadere prijs bepaald worden. De diensten zullen verleend worden aan de VvE, met het bestuur van de VvE als contactpersoon, en niet aan de afzonderlijke appartementseigenaren/leden van de VvE.

Door het afsluiten van een abonnement heeft de VvE recht op:

  • onbeperkte telefonische, juridische ondersteuning door uw eigen advocaat, de telefonische helpdesk, voor alle voorkomende vragen; de VvE wordt niet geconfronteerd met rekeningen voor telefoongesprekken indien het bestuur van de VvE buiten lopende zaken met de vaste advocaat van de VvE wil overleggen;
  • onverwijlde beoordeling en zo nodig aanpassing van door de VvE aan de vaste advocaat in concept per e-mail voor te leggen correspondentie van de VvE;
  • een ‘legal scan’ van het huishoudelijk reglement van de VvE, met advisering over eventuele aanpassingen daarvan;
  • een korting van 10% op het gebruikelijke uurtarief (exclusief BTW en verschotten) van Huver Advocaten voor overige werkzaamheden, zoals het voeren van correspondentie namens de VvE, het verlenen van bijstand in een gerechtelijke procedure of het opstellen van contracten of andere stukken; aan de VvE worden geen extra kantoorkosten in rekening gebracht;
  • de mogelijkheid om vaste prijsafspraken te maken voor andersoortige werkzaamheden, niet zijnde bijstand in een gerechtelijke procedure;
  • desgewenst twee maal per jaar een bezoek van de vaste advocaat aan de VvE voor een overleg met het bestuur.

Op deze wijze heeft de VvE een vaste juridische vinger aan de pols, tegen op voorhand overzichtelijke kosten.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: