Hoe verdient u aan intellectueel eigendom?

10 november 2011

Als ondernemer kunt u veel geld verdienen aan het vermarkten van dit intellectueel eigendom. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan franchising, distributie en agentuur.

Ondernemers worden echter in toenemende mate geconfronteerd met inbreuken op hun intellectueel eigendom. Producten worden nagemaakt, merken worden gekopieerd en handels- en domeinnamen lijken niet meer van elkaar te verschillen. De schade die uw onderneming hierdoor lijdt is enorm. U loopt winst mis, u verliest klanten en misschien belangrijker: er wordt afbreuk gedaan aan de goede naam van uw bedrijf.

Het is voor u als ondernemer daarom belangrijk zo vroeg mogelijk te laten kijken naar de organisatie en bescherming van uw intellectueel eigendom en - waar nodig - handhavend op te treden tegen inbreukmakers, om zodoende het verdienmodel van uw intellectueel eigendom te beschermen.

Heeft u een idee voor het ontwerp van een product? Misschien gebruikt u al jaren een bepaalde merknaam voor uw producten of diensten? Dan is het belangrijk deze in een zo vroeg mogelijk stadium te laten registreren om uw intellectueel eigendom en daarmee de verdiencapaciteit van uw onderneming optimaal te beschermen.

Kortom, van u als ondernemer én uw advocaat wordt op het gebied van het intellectueel eigendom altijd een proactieve houding verwacht.

Wat zijn de risico's?

Aan de andere komt het ook steeds vaker voor dat ondernemers geconfronteerd worden met meer of minder terechte claims op grond van het intellectueel eigendom van derden. Zulke claims liggen soms buiten de macht van de ondernemer, maar vaak zit een ongeluk wat dat betreft in een klein hoekje. Zo kunt u bijvoorbeeld te goeder trouw een foto op uw website plaatsen, maar daarna onverwacht geconfronteerd worden met een hoge schadeclaim van de fotograaf die optreedt tegen het gebruik van zijn foto op uw website. Wat te doen?
Allereerst, voorkomen is beter dan genezen. Door het vroegtijdig inwinnen van deskundig advies kunnen veel problemen en claims van derden worden voorkomen.

Daarom zou binnen uw organisatie bewustwording van de risico's op het gebied van intellectueel eigendom op de eerste plaats moeten staan.

Desondanks kan het altijd voorkomen dat u als ondernemer onverhoopt wordt beticht van inbreuk op andermans intellectueel eigendom. Ook dan is het zaak alsnog deskundig advies in te winnen om de schade zo veel mogelijk te beperken of misschien wel om uw gelijk te halen. De gevolgen van intellectueel eigendominbreuken zijn immers vaak desastreus voor de veroordeelde inbreukmaker. Denk daarbij aan hoge (proces)kosten, winstafdracht, reputatieschade en het verliezen van substantiële omzet van de onderneming.

Wat mag u van ons verwachten?

Huver Advocaten helpt u met de (advisering over de) organisatie en bescherming van uw intellectueel eigendom. Daarnaast staat Huver Advocaten aan uw zijde bij de handhaving van uw intellectueel eigendom of bij de verdediging tegen inbreukclaims van derden.

Onze praktijk bestaat onder meer uit:

  • advisering omtrent uw merken- en modellenportefeuille;
  • registratie van merken- en modellenrechten;
  • het opstellen van overdrachts- en licentieovereenkomsten;
  • franchising;
  • distributie en agentuur;
  • geheimhoudingsovereenkomsten;

sponsoring- en merchandisingovereenkomsten.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: