Incasso. Alles in één hand

17 oktober 2011

Ons kantoor heeft alle expertise in huis om uw onwillige debiteuren te incasseren. Huver Advocaten begeleidt het hele incassotraject. Dit betekent dat u bij ons aan het goede adres bent voor het opstellen van sommatiebrieven, het leggen van conservatoir beslag, het aanvragen van het faillissement en - als het niet anders kan - het voeren van een procedure tegen uw wanbetaler. Het enige dat wij van u vragen is dat u ons de noodzakelijke gegevens aanreikt. U moet hierbij denken aan:

 • de door u uitgebrachte offerte;
 • de overeenkomst/opdrachtbevestiging;
 • de door u gehanteerde algemene voorwaarden;
 • een overzicht van de openstaande facturen en kopie van deze facturen;
 • een kopie van de door u gevoerde correspondentie en gestuurde aanmaningen.

Als u wilt dat wij voor u conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen die eigendom zijn van uw debiteur moet u ons gegevens verschaffen van deze vermogensbestanddelen. U kunt hierbij denken aan:

 • de bankrekening(en) van uw debiteur;
 • vorderingen van uw debiteur op zijn klanten;
 • huurtermijnen die uw debiteur als verhuurder ontvangt;
 • het salaris of de uitkering van uw debiteur;
 • de woning ;
 • de inventaris van het bedrijf;
 • auto's en/of roerende zaken (zoals inboedel);
 • merkrechten, octrooien, handelsnamen;
 • de aandelen die de debiteur houdt in een bedrijf.
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: