Nieuws en uitleg

Wanneer heb je wel of niet recht op een transitievergoeding?
03-februari-2021
Het uitgangspunt is dat werknemers bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht hebben op een transitievergoeding, maar daar zijn uitzonderingen op. Niet altijd heb je dus recht op een transitievergoeding. In een publicatie heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers rekening...
Schuldenvrij na een akkoord, kan dat?
06-januari-2021
Dat is al jaren mogelijk als alle schuldeisers met een akkoord instemmen waarbij zij genoegen nemen met betaling van een deel van hun vorderingen. Alleen in een surseance van betaling of een faillissement kunnen schuldeisers onder voorwaarden door de rechtbank gedwongen worden genoegen te nemen met een deel van hun vordering. Met als gevolg dat...
Wettelijke indexering 2021 bepaald op 3%
10-december-2020
Alimentatie wordt jaarlijks bij wijze van inflatiecorrectie geïndexeerd, tenzij u daarover met uw ex-echtgenoot/partner afwijkende afspraken heeft gemaakt. Voor 2021 is het wettelijke indexeringspercentage onlangs vastgesteld op 3%. Dit betekent dat als u kinder- en/of partneralimentatie betaalt, u de door u te betalen bijdrage met ingang van 1...
Kopen via een webshop. Wat zijn uw rechten als consument?
10-december-2020
Als u als consument op een webshop goederen of een dienst koopt, heeft de wetgever ervoor gezorgd dat u als consument in bescherming wordt genomen. Wij zien vaak dat webshop-ondernemers zich onvoldoende realiseren dat de inrichting van een webshop die niet voldoet aan alle wettelijke vereisten grote risico’s met zich kan brengen. Als de webshop...
Incasso, beslag en executie
13-november-2020
Wat is incasso?Het innen van vorderingen noemen we ‘incasso’. Het kan dan gaan om vorderingen die helemaal niet betwist worden, niet serieus worden betwist en om vorderingen die weliswaar met ogenschijnlijk goede (tegen)argumenten worden betwist, maar die toch niet altijd met zich brengen dat een schuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet hoeft...
Ex partner schadeplichtig wegens niet aanmelden partner bij pensioenregeling
12-oktober-2020
Het gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs een man veroordeeld tot vergoeding van de schade die zijn ex partner heeft geleden doordat deze man zijn (inmiddels ex) partner niet als zijn partner heeft aangemeld bij zijn pensioenfonds c.q. de pensioenverzekeraar, terwijl partijen in hun notariële samenlevingsovereenkomst elkaar over en weer als...
Aandeelhouders- en ledenvergaderingen tijdens de coronacrisis
23-april-2020
Omstreeks deze tijd houden veel vennootschappen en verenigingen normaal gesproken hun jaarlijkse algemene aandeelhouders- of ledenvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Gelet op de oproep van de regering om in deze tijden thuis te blijven, is het niet wenselijk dat deze vergaderingen fysiek plaatsvinden. Dat zorgt voor een probleem...
Coronavirus en werktijdverkorting? Dan geen loonbetalingsverplichting!
17-maart-2020
Het aantal bedrijven dat werktijdverkorting voor het personeel aanvraagt stijgt explosief als gevolg van de coronacrisis. Het ministerie van Sociale Zaken meldt gisteren dat ruim 48.000 bedrijven een beroep hebben gedaan op de regeling. In Limburg vreest ruim vier op de vijf bedrijven een beroep te moeten doen op werktijdverkorting. Hieruit blijkt...
Waarom zou je bij verkoop van je woning het risico op verborgen gebreken op je nemen? Schrap artikel 6.3 van het NVM-contract!
13-december-2019
Ik zie het nogal vaak voorbij komen: verkopers van een woning die na eigendomsoverdracht worden aangesproken op gebreken aan de woning waar de verkopers zelf nooit weet of last van hebben gehad. Ze hebben zelf hun woning jarenlang met plezier en zonder problemen gebruikt, maar worden na verkoop opeens geconfronteerd met klachten van de kopers over...
Tegenstrijdig belang als bestuurder van een B.V.
27-februari-2019
Een onderneming wordt geleid door haar directeur. Veel ondernemingen worden gevoerd in de vorm van een besloten vennootschap, een B.V. Die B.V. neemt als rechtspersoon deel aan het economisch verkeer. Dat wil zeggen dat zij zelf rechten en plichten aangaat. Niet de bestuurder zelf die het contract tekent is partij, maar de B.V. is dat. In het...