Nieuws en uitleg

Het gebruik van de achternaam van je (ex)echtgenoot
20-februari-2018
Regelmatig krijg ik in echtscheidingszaken vragen over het gebruik van de geslachtsnaam (achternaam) van de ex-echtgenoot. Veel mensen menen dat het niet is toegestaan om na echtscheiding nog de achternaam van de ex-partner te blijven gebruiken, maar dat is niet juist.Tijdens huwelijk (of geregistreerd partnerschap) mogen de partners elkaars...
Verhuurders van woonruimte opgelet!
12-december-2017
De verhuurder van een woonruimte die voor bepaalde tijd verhuurd is moet niet vergeten om de huurder te informeren over het einde van de huurovereenkomst. Dat moet hij schriftelijk doen. Niet te vroeg, en niet te laat. Anders ontstaat er alsnog een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.Per 1 juli 2016 is het mogelijk geworden om een woonruimte...
De aanzegverplichting in handen van Rupsje Nooitgenoeg
24-november-2017
Sinds 1 januari 2015 geldt een aanzegverplichting in het arbeidsrecht. Dit houdt in dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer uiterlijk één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te informeren (1) over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en, bij voortzetting, te informeren (2)...
Niet-concurrentiebedingen bij bedrijfsovername
31-augustus-2017
In een overeenkomst betreffende de overname van een bedrijf is vaak een beding opgenomen dat inhoudt dat de verkoper gedurende een aantal jaren geen met het over te nemen bedrijf concurrerende activiteiten mag verrichten. Een dergelijk niet-concurrentiebeding is op zichzelf verklaarbaar. De koper betaalt immers aan de verkoper een koopsom voor het...
Nieuw huwelijksvermogensrecht
23-juni-2017
Er is al jaren veel kritiek op het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Onder de huidige wetgeving vallen alle (dus ook de voorhuwelijkse) bezittingen en schulden van echtgenoten en geregistreerde partners in de algehele gemeenschap van goederen, tenzij de echtgenoten of geregistreerde partners huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden zijn...
De bestuurder van de bestuurder aansprakelijk?
19-april-2017
Het komt geregeld voor dat een onderneming is ondergebracht in een concernstructuur. De eenvoudigste vorm is dat de aandeelhouder en bestuurder van de werkmaatschappij een holdingvennootschap is. Daarvan is de ondernemer als natuurlijk persoon aandeelhouder en bestuurder. Er wordt soms gefluisterd dat dit wordt gedaan om de mogelijkheid van...
Ook een relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen
28-maart-2017
Op 3 maart 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen een belastingadviseur en zijn voormalig werkgever, een adviesbureau van accountants, fiscalisten en management consultants. In deze zaak ging het over een relatiebeding.Wat was er aan de hand?De belastingadviseur trad per 1 januari 2003 op grond van een arbeidsovereenkomst...
“De levensgevaarlijke praktijken van deze troll met haar stomme kop moeten stoppen voordat er dooien vallen!”
10-maart-2017
Laster op Facebook. Kun je daar iets tegen doen? Social media als Facebook en Twitter bieden de mogelijkheid om met een groot bereik je mening te verkondigen. Over alles en over iedereen. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en van die vrijheid wordt dankbaar gebruik gemaakt op het internet. Die vrijheid is evenwel niet onbegrensd. Wat...
Werkgever mag gevonden € 15.100,00 toch afnemen van werknemer
17-februari-2017
Eerder oordeelde de kantonrechter in Rotterdam dat een afvalsorteerder bij de milieustraat HVC in Dordrecht de lieve som van € 15.100,00 mocht houden. Hij vond dit bedrag bij het demonteren van een gedumpte printer. Hoewel hij even heeft overwogen om zijn vondst niet te melden bij zijn werkgever, heeft hij dit uiteindelijk toch gedaan. HVC besloot...
Automatisch gezamenlijk gezag voor samenwonende ouders?
25-januari-2017
Medio november 2016 is er een wetsvoorstel ingediend dat de huidige wetgeving op het gebied van gezag wenst te wijzigen om zodoende de huidige ongelijkheid tussen gehuwde ouders (en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) en niet gehuwde ouders recht te trekken.Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk (of een geregistreerd...