Nieuws en uitleg

Hoe pluk je van een kale kip? De pauliana kan, soms, een oplossing bieden.
31-januari-2012
“Van een kale kip kun je niet plukken” is een veel gehoorde kreet. Meestal leidt de vaststelling dat iemand van wie je iets te vorderen hebt niets heeft, tot de verstandige conclusie dat het geen enkele zin heeft om rechtsmaatregelen te nemen. Immers: je kunt wel advocaat- en gerechtskosten maken en daarmee een prachtig veroordelend vonnis krijgen...
Kinderalimentatie en schuldsanering – de Hoge Raad heeft beslist
19-december-2011
Wanneer bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, komt aan de orde of de niet verzorgende partner kinderalimentatie moet betalen. In de regel zal dat zo zijn. De hoogte daarvan wordt vastgesteld aan de hand van de draagkracht van degene die moet betalen. Veelal is dat de man. Als de situatie in de loop der tijd verandert, dan kan de...
Stilzwijgende verlenging abonnementen met consumenten verboden
02-december-2011
Vanaf 1 december 2011 is het afgelopen met de automatische stilzwijgende verlenging van veel contracten. De gevolgen van de nieuwe wet zijn ingrijpend en gelden ook meteen voor alle bestaande contracten. De nieuwe wet maakt het noodzakelijk dat ondernemers hun algemene voorwaarden tegen het licht houden. Als de algemene voorwaarden niet aan de...
Algemene voorwaarden - de regels
10-november-2011
De kleine lettertjes bij een overeenkomst kunnen van groot belang zijn. Komt het tot een conflict met een klant, dan kunnen de algemene voorwaarden u een belangrijk voordeel bieden. Maar dan moet u er wel van op aan kunnen dat ze van toepassing zijn en blijven. Hier wordt beknopt uiteengezet wat de regels zijn.Inhoud van algemene voorwaardenIn...
Hoe verdient u aan intellectueel eigendom?
10-november-2011
Als ondernemer kunt u veel geld verdienen aan het vermarkten van dit intellectueel eigendom. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan franchising, distributie en agentuur.Ondernemers worden echter in toenemende mate geconfronteerd met inbreuken op hun intellectueel eigendom. Producten worden nagemaakt, merken worden gekopieerd en handels- en domeinnamen...
De echtscheidingsprocedure in hoofdlijnen
10-november-2011
Als u eenmaal heeft besloten dat u wilt gaan scheiden, dient u de hulp van een advocaat in te schakelen. Het is namelijk niet mogelijk om zelf een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Mocht er nog sprake zijn van een redelijke verstandhouding, dan kunt u ervoor kiezen een gezamenlijke advocaat in de arm te nemen en een...
Bestuurdersaansprakelijkheid
17-oktober-2011
Het lijkt wel schering en inslag. U hoeft de krant er maar op na te slaan en de claims vliegen de bestuurders van vennootschappen om de oren. Als bestuurder van een vennootschap heeft u vaak grote verantwoordelijkheden. Vaak is het bedrijf zo groot dat ook u als bestuurder niet meer precies weet wat er allemaal in de onderneming gebeurt....
Incasso. Alles in één hand
17-oktober-2011
Ons kantoor heeft alle expertise in huis om uw onwillige debiteuren te incasseren. Huver Advocaten begeleidt het hele incassotraject. Dit betekent dat u bij ons aan het goede adres bent voor het opstellen van sommatiebrieven, het leggen van conservatoir beslag, het aanvragen van het faillissement en - als het niet anders kan - het voeren van een...
Het speciale incassotarief van Huver Advocaten
13-oktober-2011
Het incassotarief van Huver Advocaten voorkomt dat u meteen wordt geconfronteerd met onvoorspelbare kosten. Wij zullen uw onwillige debiteur sommeren tot betaling. Zo nodig herhalen wij dit of maken we betalingsafspraken.Dit kost u € 175,00 (exclusief BTW), ongeacht de hoogte van de vordering.Vanzelfsprekend houden wij de wanbetaler aansprakelijk...