Nieuws en uitleg

Het speciale incassotarief van Huver Advocaten
13-oktober-2011
Het incassotarief van Huver Advocaten voorkomt dat u meteen wordt geconfronteerd met onvoorspelbare kosten. Wij zullen uw onwillige debiteur sommeren tot betaling. Zo nodig herhalen wij dit of maken we betalingsafspraken.Dit kost u € 175,00 (exclusief BTW), ongeacht de hoogte van de vordering.Vanzelfsprekend houden wij de wanbetaler aansprakelijk...