Nieuws en uitleg

De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot
10-januari-2017
Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een zaak waarin de aansprakelijkheid van een commanditaire vennoot centraal stond.Een commanditaire vennootschap kent kort gezegd twee soorten vennoten: commanditaire vennoten (geldschieters) en beherend vennoten (degenen die de onderneming voeren). De wet zegt dat commanditaire vennoten...
De ‘som ineens’: een erfrechtelijke vergoeding voor belangeloze hulp aan je ouders
29-december-2016
Stel: je hebt jarenlang zonder passende beloning arbeid verricht in de huishouding of in het beroep of bedrijf van je vader of moeder. Of van je opa, oma, schoonvader of schoonmoeder. Dat heb je altijd met liefde en plezier gedaan, terwijl het vragen van een vergoeding helemaal niet aan de orde was. Maar dan komt degene die je steeds geholpen hebt...
Zelf een testament maken? Dat kan.
21-december-2016
Veel mensen denken dat alleen een notaris een testament kan maken. Dat is een hardnekkig misverstand. Als je over je nalatenschap wilt beschikken, kun je ook zelf een testament maken. Of je kunt dat laten doen door iemand anders dan een notaris, zoals je boekhouder, je schoonzoon, of een advocaat van Huver Advocaten die zich gespecialiseerd heeft...
De aanmaning en buitengerechtelijke incassokosten: de Hoge Raad neemt de consument in bescherming
30-november-2016
InleidingDe Hoge Raad heeft in een uitspraak van 25 november 2016 antwoord gegeven op een aantal vragen over de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De Hoge Raad is streng en neemt de consument in bescherming.In de wet is in artikel 6:96 lid 6 BW bepaald dat een schuldeiser (of incassobureau) jegens een consument alleen aanspraak...
Sexting tijdens werktijd bestraft
17-november-2016
Een werknemer die veelvuldig gebruik heeft gemaakt van zijn zakelijke telefoon voor ‘amoureuze’ contacten met talloze dames, heeft een tik op de vingers gekregen bij de kantonrechter in Tilburg. Volgens de kantonrechter mag de tijd die gemoeid is met Whatsappen, in mindering worden gebracht op de werktijd en dus op het loon van de werknemer.Het...
Versoepeling bewijslast samenwonen ex-partner?
02-november-2016
Op het bewijs van de stelling dat de onderhoudsverplichting jegens de ex-echtgeno(o)t(e) definitief is geëindigd doordat die ex-echtgenoot inmiddels samenwoont met een ander als ware zij gehuwd (of als hadden zij hun partnerschap laten registreren) is al menig alimentatieprocedure gestrand. Een frustrerende situatie: zeker als je vrijwel zeker...
Let op opeisbaarheid en verjaring van je kindsdeel
29-augustus-2016
Het kindsdeelSinds 2003 kent het erfrecht de wettelijke verdeling. Daarbij worden alle goederen van een nalatenschap volledig toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot, die ook alle schulden van de nalatenschap dient te voldoen. De kinderen krijgen dan een vordering in geld op hun langstlevende ouder. Die vordering is alleen opeisbaar als vader...
De waarde van een goed contract
11-augustus-2016
In een contract willen partijen vastleggen wat ze afspreken. Zodat ze daarop terug kunnen grijpen als ze van mening komen te verschillen. Dan is het natuurlijk zaak dat een en ander zo duidelijk mogelijk in de overeenkomst staat geschreven. Voor zo min mogelijk misverstanden vatbaar.Het komt in de praktijk toch geregeld voor dat partijen...
Tijdelijke verhuur van woonruimte: het is mogelijk sinds 1 juli 2016!
20-juli-2016
In een eerder artikel zijn de mogelijkheden, maar vooral ook de onmogelijkheden, van de beëindiging door een verhuurder van een huurovereenkomst van woonruimte in kaart gebracht. Sinds 1 juli 2016 is de wet gewijzigd en zijn er aanzienlijk meer mogelijkheden om woonruimte te verhuren voor een bepaalde tijd waarbij de huurovereenkomst ook...
Aansprakelijkheidsrisico accountant bij bestuurdersaansprakelijkheid
22-juni-2016
InleidingBestaat het risico dat een accountant in geval van een faillissement aansprakelijk is voor het gehele boedeltekort? Voor de beantwoording van die vraag zal ik mij in deze bijdrage beperken tot de besloten vennootschap en de aansprakelijkheid die voortvloeit uit artikel 2:248 BW[1].Kennelijk onbehoorlijk bestuurIn artikel 2:248 BW is...