Nieuws en uitleg

Nieuw huwelijksvermogensrecht
23-juni-2017
Er is al jaren veel kritiek op het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Onder de huidige wetgeving vallen alle (dus ook de voorhuwelijkse) bezittingen en schulden van echtgenoten en geregistreerde partners in de algehele gemeenschap van goederen, tenzij de echtgenoten of geregistreerde partners huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden zijn...
De bestuurder van de bestuurder aansprakelijk?
19-april-2017
Het komt geregeld voor dat een onderneming is ondergebracht in een concernstructuur. De eenvoudigste vorm is dat de aandeelhouder en bestuurder van de werkmaatschappij een holdingvennootschap is. Daarvan is de ondernemer als natuurlijk persoon aandeelhouder en bestuurder. Er wordt soms gefluisterd dat dit wordt gedaan om de mogelijkheid van...
Ook een relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen
28-maart-2017
Op 3 maart 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen een belastingadviseur en zijn voormalig werkgever, een adviesbureau van accountants, fiscalisten en management consultants. In deze zaak ging het over een relatiebeding.Wat was er aan de hand?De belastingadviseur trad per 1 januari 2003 op grond van een arbeidsovereenkomst...
“De levensgevaarlijke praktijken van deze troll met haar stomme kop moeten stoppen voordat er dooien vallen!”
10-maart-2017
Laster op Facebook. Kun je daar iets tegen doen? Social media als Facebook en Twitter bieden de mogelijkheid om met een groot bereik je mening te verkondigen. Over alles en over iedereen. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en van die vrijheid wordt dankbaar gebruik gemaakt op het internet. Die vrijheid is evenwel niet onbegrensd. Wat...
Werkgever mag gevonden € 15.100,00 toch afnemen van werknemer
17-februari-2017
Eerder oordeelde de kantonrechter in Rotterdam dat een afvalsorteerder bij de milieustraat HVC in Dordrecht de lieve som van € 15.100,00 mocht houden. Hij vond dit bedrag bij het demonteren van een gedumpte printer. Hoewel hij even heeft overwogen om zijn vondst niet te melden bij zijn werkgever, heeft hij dit uiteindelijk toch gedaan. HVC besloot...
Automatisch gezamenlijk gezag voor samenwonende ouders?
25-januari-2017
Medio november 2016 is er een wetsvoorstel ingediend dat de huidige wetgeving op het gebied van gezag wenst te wijzigen om zodoende de huidige ongelijkheid tussen gehuwde ouders (en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) en niet gehuwde ouders recht te trekken.Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk (of een geregistreerd...
De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot
10-januari-2017
Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een zaak waarin de aansprakelijkheid van een commanditaire vennoot centraal stond.Een commanditaire vennootschap kent kort gezegd twee soorten vennoten: commanditaire vennoten (geldschieters) en beherend vennoten (degenen die de onderneming voeren). De wet zegt dat commanditaire vennoten...
De ‘som ineens’: een erfrechtelijke vergoeding voor belangeloze hulp aan je ouders
29-december-2016
Stel: je hebt jarenlang zonder passende beloning arbeid verricht in de huishouding of in het beroep of bedrijf van je vader of moeder. Of van je opa, oma, schoonvader of schoonmoeder. Dat heb je altijd met liefde en plezier gedaan, terwijl het vragen van een vergoeding helemaal niet aan de orde was. Maar dan komt degene die je steeds geholpen hebt...
Zelf een testament maken? Dat kan.
21-december-2016
Veel mensen denken dat alleen een notaris een testament kan maken. Dat is een hardnekkig misverstand. Als je over je nalatenschap wilt beschikken, kun je ook zelf een testament maken. Of je kunt dat laten doen door iemand anders dan een notaris, zoals je boekhouder, je schoonzoon, of een advocaat van Huver Advocaten die zich gespecialiseerd heeft...
De aanmaning en buitengerechtelijke incassokosten: de Hoge Raad neemt de consument in bescherming
30-november-2016
InleidingDe Hoge Raad heeft in een uitspraak van 25 november 2016 antwoord gegeven op een aantal vragen over de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De Hoge Raad is streng en neemt de consument in bescherming.In de wet is in artikel 6:96 lid 6 BW bepaald dat een schuldeiser (of incassobureau) jegens een consument alleen aanspraak...