Nieuws en uitleg

Sexting tijdens werktijd bestraft
17-november-2016
Een werknemer die veelvuldig gebruik heeft gemaakt van zijn zakelijke telefoon voor ‘amoureuze’ contacten met talloze dames, heeft een tik op de vingers gekregen bij de kantonrechter in Tilburg. Volgens de kantonrechter mag de tijd die gemoeid is met Whatsappen, in mindering worden gebracht op de werktijd en dus op het loon van de werknemer.Het...
Versoepeling bewijslast samenwonen ex-partner?
02-november-2016
Op het bewijs van de stelling dat de onderhoudsverplichting jegens de ex-echtgeno(o)t(e) definitief is geëindigd doordat die ex-echtgenoot inmiddels samenwoont met een ander als ware zij gehuwd (of als hadden zij hun partnerschap laten registreren) is al menig alimentatieprocedure gestrand. Een frustrerende situatie: zeker als je vrijwel zeker...
Let op opeisbaarheid en verjaring van je kindsdeel
29-augustus-2016
Het kindsdeelSinds 2003 kent het erfrecht de wettelijke verdeling. Daarbij worden alle goederen van een nalatenschap volledig toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot, die ook alle schulden van de nalatenschap dient te voldoen. De kinderen krijgen dan een vordering in geld op hun langstlevende ouder. Die vordering is alleen opeisbaar als vader...
De waarde van een goed contract
11-augustus-2016
In een contract willen partijen vastleggen wat ze afspreken. Zodat ze daarop terug kunnen grijpen als ze van mening komen te verschillen. Dan is het natuurlijk zaak dat een en ander zo duidelijk mogelijk in de overeenkomst staat geschreven. Voor zo min mogelijk misverstanden vatbaar.Het komt in de praktijk toch geregeld voor dat partijen...
Tijdelijke verhuur van woonruimte: het is mogelijk sinds 1 juli 2016!
20-juli-2016
In een eerder artikel zijn de mogelijkheden, maar vooral ook de onmogelijkheden, van de beëindiging door een verhuurder van een huurovereenkomst van woonruimte in kaart gebracht. Sinds 1 juli 2016 is de wet gewijzigd en zijn er aanzienlijk meer mogelijkheden om woonruimte te verhuren voor een bepaalde tijd waarbij de huurovereenkomst ook...
Aansprakelijkheidsrisico accountant bij bestuurdersaansprakelijkheid
22-juni-2016
InleidingBestaat het risico dat een accountant in geval van een faillissement aansprakelijk is voor het gehele boedeltekort? Voor de beantwoording van die vraag zal ik mij in deze bijdrage beperken tot de besloten vennootschap en de aansprakelijkheid die voortvloeit uit artikel 2:248 BW[1].Kennelijk onbehoorlijk bestuurIn artikel 2:248 BW is...
De aftrekbaarheid van advocaatkosten in familiezaken
08-juni-2016
Regelmatig vragen cliënten zich af of de advocaat- en/of proceskosten in een familieprocedure fiscaal aftrekbaar zijn.De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de gemaakte kosten in een procedure over omgang en/of gezag. Noch de advocaatkosten, noch de proceskosten kunnen worden aangemerkt als een fiscale...
Frauderende bestuurder kan binnenkort bestuursverbod krijgen
27-mei-2016
Op 3 september 2014 is een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer genaamd “Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod”. Met dit wetsvoorstel wil onze wetgever faillissementsfraude aan pakken door een bestuursverbod te introduceren voor bestuurders van rechtspersonen die zich hebben misdragen.De rechter kan onder bepaalde specifiek in de wet genoemde...
Wel of geen exploitatieplicht voor huurder?
13-mei-2016
Verhuurders van bedrijfsruimten hebben er in de regel belang bij dat het gehuurde niet leeg staat. Door leegstand vermindert immers de beleggings- of marktwaarde van het gehuurde, wordt verloedering in de kaart gespeeld en vallen gebreken minder snel op. Dit kan voor de verhuurder vervelende gevolgen hebben. Daarnaast heeft leegstand ook een...
Vakantie. Hoe zit het ook alweer?
25-april-2016
Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer ook alweer als het gaat om doorbetaalde vakantie? Hoe worden vakantierechten opgebouwd? Wanneer moet vakantie worden opgenomen? Hoe wordt de vakantieperiode vastgesteld? Hoe lang kan men aanspraak maken op niet opgenomen dagen? Mogen vakantiedagen die niet zijn opgenomen worden uitbetaald? En...