Nieuws en uitleg

De aftrekbaarheid van advocaatkosten in familiezaken
08-juni-2016
Regelmatig vragen cliënten zich af of de advocaat- en/of proceskosten in een familieprocedure fiscaal aftrekbaar zijn.De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de gemaakte kosten in een procedure over omgang en/of gezag. Noch de advocaatkosten, noch de proceskosten kunnen worden aangemerkt als een fiscale...
Frauderende bestuurder kan binnenkort bestuursverbod krijgen
27-mei-2016
Op 3 september 2014 is een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer genaamd “Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod”. Met dit wetsvoorstel wil onze wetgever faillissementsfraude aan pakken door een bestuursverbod te introduceren voor bestuurders van rechtspersonen die zich hebben misdragen.De rechter kan onder bepaalde specifiek in de wet genoemde...
Wel of geen exploitatieplicht voor huurder?
13-mei-2016
Verhuurders van bedrijfsruimten hebben er in de regel belang bij dat het gehuurde niet leeg staat. Door leegstand vermindert immers de beleggings- of marktwaarde van het gehuurde, wordt verloedering in de kaart gespeeld en vallen gebreken minder snel op. Dit kan voor de verhuurder vervelende gevolgen hebben. Daarnaast heeft leegstand ook een...
Vakantie. Hoe zit het ook alweer?
25-april-2016
Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer ook alweer als het gaat om doorbetaalde vakantie? Hoe worden vakantierechten opgebouwd? Wanneer moet vakantie worden opgenomen? Hoe wordt de vakantieperiode vastgesteld? Hoe lang kan men aanspraak maken op niet opgenomen dagen? Mogen vakantiedagen die niet zijn opgenomen worden uitbetaald? En...
Moet de verkoper van een huis de koper informeren over overlast van de buren?
15-april-2016
Een huis dat je gekocht hebt, kan tegenvallen. Zo kan na eigendomsverkrijging blijken dat het niet normaal als een woonhuis te gebruiken is, bijvoorbeeld omdat de vloer weggerot is of het dak lekt. In die gevallen zul je in de regel de koopovereenkomst kunnen ontbinden, omdat het geleverde niet voldoet aan de verwachtingen die je er als koper van...
Even bijpraten over de personenvennootschap
31-maart-2016
Recente ontwikkelingen in de jurisprudentieInleidingHet jaar 2015 was een belangrijk jaar voor de personenvennootschap. De Hoge Raad heeft vorig jaar een drietal uitspraken gedaan die belangrijk zijn voor de personenvennootschap. Het wetsvoorstel Personenvennootschappen waar jarenlang aan is gewerkt en dat op het punt van invoering stond, is in...
Aandeelhoudersgeschil: deze "big solution" wordt mede mogelijk gemaakt door ...
18-maart-2016
Ook tussen partners in een vennootschap gebeurt het met enige regelmaat: een verschil van inzicht. Vaak levert dat weinig problemen op, hooguit een stevige discussie en daarna business as usual. Maar soms gaat het helemaal fout. En met name als beide partners ieder 50% van de aandelen bezitten en beiden bestuurder zijn kan dat tot gevolg hebben...
Ontwerper staat met lege handen ondanks auteursrecht
02-maart-2016
In een uitspraak van 17 februari 2016 heeft de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat een grafisch designer zijn rechten over een ontwerp min of meer kwijt is geraakt, ondanks het feit dat hij nog altijd als auteursrechthebbende heeft te gelden over het ontwerp. Dat zit zo.FeitenDe gemeente Den Haag heeft in 2012 het marketing- en communicatie...
Mag uw minderjarige zoon of dochter zelfstandig een abonnement afsluiten?
12-februari-2016
Een minderjarige is volgens de wet slechts bekwaam rechtshandelingen te verrichten als hij handelt met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), oftewel zijn ouder(s) of voogd(en). Deze toestemming wordt verondersteld te zijn verleend als de minderjarige een rechtshandeling verricht “waarvan het in het maatschappelijk verkeer...
De eigendomsverkrijging van gevonden voorwerpen
29-januari-2016
In onze nieuwsbrief van januari 2016 besteedden we aandacht aan een uitspraak over een werknemer die tijdens zijn werk een geldbedrag van € 15.100,00 vond, en het niet aan zijn werkgever hoefde af te geven. Aanleiding om eens op een rijtje te zetten wat u met gevonden voorwerpen geacht wordt te doen, en hoe de eigendom daarvan verkregen kan...