Nieuws en uitleg

Moet de verkoper van een huis de koper informeren over overlast van de buren?
15-april-2016
Een huis dat je gekocht hebt, kan tegenvallen. Zo kan na eigendomsverkrijging blijken dat het niet normaal als een woonhuis te gebruiken is, bijvoorbeeld omdat de vloer weggerot is of het dak lekt. In die gevallen zul je in de regel de koopovereenkomst kunnen ontbinden, omdat het geleverde niet voldoet aan de verwachtingen die je er als koper van...
Even bijpraten over de personenvennootschap
31-maart-2016
Recente ontwikkelingen in de jurisprudentieInleidingHet jaar 2015 was een belangrijk jaar voor de personenvennootschap. De Hoge Raad heeft vorig jaar een drietal uitspraken gedaan die belangrijk zijn voor de personenvennootschap. Het wetsvoorstel Personenvennootschappen waar jarenlang aan is gewerkt en dat op het punt van invoering stond, is in...
Aandeelhoudersgeschil: deze "big solution" wordt mede mogelijk gemaakt door ...
18-maart-2016
Ook tussen partners in een vennootschap gebeurt het met enige regelmaat: een verschil van inzicht. Vaak levert dat weinig problemen op, hooguit een stevige discussie en daarna business as usual. Maar soms gaat het helemaal fout. En met name als beide partners ieder 50% van de aandelen bezitten en beiden bestuurder zijn kan dat tot gevolg hebben...
Ontwerper staat met lege handen ondanks auteursrecht
02-maart-2016
In een uitspraak van 17 februari 2016 heeft de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat een grafisch designer zijn rechten over een ontwerp min of meer kwijt is geraakt, ondanks het feit dat hij nog altijd als auteursrechthebbende heeft te gelden over het ontwerp. Dat zit zo.FeitenDe gemeente Den Haag heeft in 2012 het marketing- en communicatie...
Mag uw minderjarige zoon of dochter zelfstandig een abonnement afsluiten?
12-februari-2016
Een minderjarige is volgens de wet slechts bekwaam rechtshandelingen te verrichten als hij handelt met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), oftewel zijn ouder(s) of voogd(en). Deze toestemming wordt verondersteld te zijn verleend als de minderjarige een rechtshandeling verricht “waarvan het in het maatschappelijk verkeer...
De eigendomsverkrijging van gevonden voorwerpen
29-januari-2016
In onze nieuwsbrief van januari 2016 besteedden we aandacht aan een uitspraak over een werknemer die tijdens zijn werk een geldbedrag van € 15.100,00 vond, en het niet aan zijn werkgever hoefde af te geven. Aanleiding om eens op een rijtje te zetten wat u met gevonden voorwerpen geacht wordt te doen, en hoe de eigendom daarvan verkregen kan...
Ontslag van de statutair bestuurder en de (doorwerking van de) aandeelhoudersovereenkomst
15-januari-2016
Het ontslag van de statutair bestuurderIn de wet, in artikel 2:244 lid 1 BW, is bepaald dat iedere statutair bestuurder te allen tijde kan worden geschorst en ontslagen. In het tweede lid van dit artikel is opgenomen dat, indien de algemene vergadering het recht heeft om te besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, in de statuten een...
Wettelijke regels kredietunie per 1 januari 2016 mogelijk van kracht
18-december-2015
De laatste tijd zijn enkel alternatieven ontstaan voor financieren via een bank. Een daarvan (naast bijvoorbeeld crowdfunding) zijn de kredietunies. Dat zijn eigenlijk verenigingen van ondernemers die zijn bedoeld om het mogelijk te maken onderling geld te kunnen lenen. Vaak delen de leden ook kennis en ervaring met elkaar. Soms worden ze ook...
Werkgever aansprakelijk voor mishandeling door kassamedewerkster
07-december-2015
Albert Heijn is als werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van een kassamedewerkster. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 27 augustus 2015. In deze zaak heeft een kassamedewerkster (caissière, kassière of kassierster) op enig moment verbaal aan de stok gekregen met een klant. Op een gegeven moment is...
Landjepik: verkrijging van eigendom door onrechtmatig bezit
16-november-2015
Als de eigenaar van een stuk grond twintig jaar lang niets gedaan heeft tegen het bezit van zijn grond door derden, verliest hij zijn eigendom aan degene die die grond op dat moment bezit. Op die manier keurt de wet ‘landjepik’ in feite goed. Hieronder volgt een uiteenzetting van de wijze waarop deze eigendomsverkrijging plaatsvindt, en een...