Nieuws en uitleg

De beklemde minderheidsaandeelhouder en dividendbeleid
27-juli-2015
Een minderheidsaandeelhouder kan in een benarde positie komen te verkeren indien zijn medeaandeelhouders in meerderheid en jaar op jaar besluiten om geen dividend uit te keren en om ook niet in te gaan op pogingen van de minderheidsaandeelhouder om de aandelen te verkopen. De meerderheidsaandeelhouders zullen zich veelal op standpunt stellen dat...
Toetreden tot een bestaande vennootschap onder firma?
02-juli-2015
U wordt gevraagd als vennoot toe te treden tot een al een aantal jaar bestaande vennootschap onder firma. De andere vennoten roemen uw kennis en ervaring en de inkoopsom is alleszins redelijk. De vennootschap onder firma heeft een goede naam en lijkt het goed te doen. Het bedrijf wordt uitgeoefend in een onlangs nieuw gebouwd bedrijfspand met de...
Aansprakelijkheid Ikea voor valpartij
19-juni-2015
Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[1] geoordeeld dat op Ikea een zorgplicht rust om gladheid (als gevolg van weersomstandigheden) rondom de winkel te bestrijden. Hoewel we gelet op de tijd van het jaar voorlopig geen winterse omstandigheden hoeven te verwachten, is de uitspraak naar mijn mening toch interessant om eens nader te...
Aanzegverplichting
01-juni-2015
Sinds 1 januari 2015 geldt op basis van artikel 7:668 BW een aanzegverplichting. Dit houdt in dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer uiterlijk één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te informeren (1) over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en, bij voortzetting, te...
Kat in de zak gekocht? Niet vergeten op tijd te klagen!
20-mei-2015
De klachtplicht van de koperAls u iets koopt, moet u krijgen wat u mocht verwachten. Of, juridisch gezegd, een verkoper is verplicht een zaak te leveren die beantwoordt aan de koopovereenkomst[1]. Als die zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten, dan beantwoordt die zaak niet aan de overeenkomst. Er is dan sprake van “non-...
Een arbeidsconflict. Hoe moet u verder?
06-mei-2015
Een van de meest lastige en ook weerbarstige situaties die zich in een arbeidsrelatie kan voor­doen is die van een arbeidsconflict. Er is iets mis in de onderlinge verhouding waardoor de relatie onder druk komt te staan. Dat kan leiden tot verzuim, disfunctioneren, schade aan het bedrijf en zelfs ontslag. Vaak gaat het ook gepaard met klachten...
De bankgarantie die pas in te roepen is bij een onherroepelijke uitspraak, biedt voldoende zekerheid voor de opheffing van een beslag
17-april-2015
Noot bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 april 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:1354)Een door een beslagene aangeboden bankgarantie naar het model van de Nederlandse Vereniging van Banken, die pas kan worden ingeroepen in geval van een toewijzende uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan (onherroepelijk is geworden), biedt voldoende zekerheid in de...
Letselschade bij kinderen
16-maart-2015
Het is geen onderwerp waar ouders graag bij stil zullen willen staan, maar indien uw (minderjarige) kind ernstig letsel oploopt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is (bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout) is het goed te weten dat de minderjarige in ons rechtsstelsel een bijzondere positie inneemt als het gaat om...
Pas op met een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van een borg!
02-maart-2015
Een schuldeiser kan ten aanzien van één schuld twee hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren hebben. Hij kan dan zowel de ene, als de andere schuldenaar aanspreken op betaling van de hele vordering. Voldoet de ene schuldenaar de volledige vordering, dan kan deze het deel dat hij in zijn onderlinge verhouding met de andere schuldenaar te veel betaald...
Met wie doet u eigenlijk zaken? Intermediair, gevolmachtigde, privé of rechtspersoon?
28-januari-2015
Hoe komt een overeenkomst tot standEen overeenkomst komt tot stand doordat de ene partij een aanbod doet dat door de ander wordt aanvaard. Gaat u naar de bakker voor een volkorenbrood dan ligt dat daar uitgestald en staat er een prijs vermeld. Dat is het aanbod. Als u vervolgens om dat volkorenbrood vraagt, aanvaart u het aanbod tegen die prijs....