Nieuws en uitleg

Kat in de zak gekocht? Niet vergeten op tijd te klagen!
20-mei-2015
De klachtplicht van de koperAls u iets koopt, moet u krijgen wat u mocht verwachten. Of, juridisch gezegd, een verkoper is verplicht een zaak te leveren die beantwoordt aan de koopovereenkomst[1]. Als die zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten, dan beantwoordt die zaak niet aan de overeenkomst. Er is dan sprake van “non-...
Een arbeidsconflict. Hoe moet u verder?
06-mei-2015
Een van de meest lastige en ook weerbarstige situaties die zich in een arbeidsrelatie kan voor­doen is die van een arbeidsconflict. Er is iets mis in de onderlinge verhouding waardoor de relatie onder druk komt te staan. Dat kan leiden tot verzuim, disfunctioneren, schade aan het bedrijf en zelfs ontslag. Vaak gaat het ook gepaard met klachten...
De bankgarantie die pas in te roepen is bij een onherroepelijke uitspraak, biedt voldoende zekerheid voor de opheffing van een beslag
17-april-2015
Noot bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 april 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:1354)Een door een beslagene aangeboden bankgarantie naar het model van de Nederlandse Vereniging van Banken, die pas kan worden ingeroepen in geval van een toewijzende uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan (onherroepelijk is geworden), biedt voldoende zekerheid in de...
Letselschade bij kinderen
16-maart-2015
Het is geen onderwerp waar ouders graag bij stil zullen willen staan, maar indien uw (minderjarige) kind ernstig letsel oploopt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is (bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout) is het goed te weten dat de minderjarige in ons rechtsstelsel een bijzondere positie inneemt als het gaat om...
Pas op met een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van een borg!
02-maart-2015
Een schuldeiser kan ten aanzien van één schuld twee hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren hebben. Hij kan dan zowel de ene, als de andere schuldenaar aanspreken op betaling van de hele vordering. Voldoet de ene schuldenaar de volledige vordering, dan kan deze het deel dat hij in zijn onderlinge verhouding met de andere schuldenaar te veel betaald...
Met wie doet u eigenlijk zaken? Intermediair, gevolmachtigde, privé of rechtspersoon?
28-januari-2015
Hoe komt een overeenkomst tot standEen overeenkomst komt tot stand doordat de ene partij een aanbod doet dat door de ander wordt aanvaard. Gaat u naar de bakker voor een volkorenbrood dan ligt dat daar uitgestald en staat er een prijs vermeld. Dat is het aanbod. Als u vervolgens om dat volkorenbrood vraagt, aanvaart u het aanbod tegen die prijs....
De ketenregeling bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten omzeilen met een vaststellingsovereenkomst?
12-januari-2015
 Op vrijdag 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan waaruit duidelijk blijkt dat de constructie om met een vaststellingsovereenkomst de ketenregeling te omzeilen niet is toegestaan. Alvorens op deze uitspraak in te gaan eerst iets over de ketenregeling.De oude en de nieuwe ketenregeling voor tijdelijke contractenIn...
Achtergestelde geldlening: overeenkomst van geldlening of kapitaalverstrekking?
03-december-2014
In dit artikel worden de omstandigheden behandeld onder welke een (achtergestelde) geldlening kwalificeert als een overeenkomst van geldlening of van kapitaalverstrekking. In geval van een kapitaalverstrekking is sprake van een vergroting van het Eigen Vermogen, bij een geldlening wordt het Vreemd Vermogen juist vergroot. Dit artikel bevat geen...
Verbetering rechtspositie van vrouwen in de afwikkeling van letselschadeclaims
10-november-2014
Het College voor de Rechten van de Mens heeft onlangs geoordeeld dat bij de vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding een ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht wordt gemaakt indien bij de begroting van de inkomensschade van een vrouwelijk verkeersslachtoffer voetstoots wordt aangenomen dat zij op enige moment na het krijgen...
De legitieme portie
31-oktober-2014
“Kinderen kunnen niet onterfd worden”, zo wordt wel eens gezegd. Ten onrechte: het is op zich heel goed mogelijk om je kind te onterven. Een kind dat door zijn vader of moeder onterfd is, is geen erfgenaam, en kan die hoedanigheid ook niet verwerven of afdwingen. Een onterfd kind kan geen aanspraak maken op goederen van de nalatenschap. Wat een...