Nieuws en uitleg

De ketenregeling bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten omzeilen met een vaststellingsovereenkomst?
12-januari-2015
 Op vrijdag 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan waaruit duidelijk blijkt dat de constructie om met een vaststellingsovereenkomst de ketenregeling te omzeilen niet is toegestaan. Alvorens op deze uitspraak in te gaan eerst iets over de ketenregeling.De oude en de nieuwe ketenregeling voor tijdelijke contractenIn...
Achtergestelde geldlening: overeenkomst van geldlening of kapitaalverstrekking?
03-december-2014
In dit artikel worden de omstandigheden behandeld onder welke een (achtergestelde) geldlening kwalificeert als een overeenkomst van geldlening of van kapitaalverstrekking. In geval van een kapitaalverstrekking is sprake van een vergroting van het Eigen Vermogen, bij een geldlening wordt het Vreemd Vermogen juist vergroot. Dit artikel bevat geen...
Verbetering rechtspositie van vrouwen in de afwikkeling van letselschadeclaims
10-november-2014
Het College voor de Rechten van de Mens heeft onlangs geoordeeld dat bij de vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding een ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht wordt gemaakt indien bij de begroting van de inkomensschade van een vrouwelijk verkeersslachtoffer voetstoots wordt aangenomen dat zij op enige moment na het krijgen...
De legitieme portie
31-oktober-2014
“Kinderen kunnen niet onterfd worden”, zo wordt wel eens gezegd. Ten onrechte: het is op zich heel goed mogelijk om je kind te onterven. Een kind dat door zijn vader of moeder onterfd is, is geen erfgenaam, en kan die hoedanigheid ook niet verwerven of afdwingen. Een onterfd kind kan geen aanspraak maken op goederen van de nalatenschap. Wat een...
Door Twitter of Facebook je baan kwijt?
13-oktober-2014
Wat de werkgever en de werknemer moeten weten over social mediaWerknemer en werkgever op internetDe afgelopen jaren is het gebruik van internet en vooral het gebruik van social media (zoals Facebook, LinkedIn en Twitter) enorm gestegen. Informatie is snel te vinden en met een druk op de knop is alles voor iedereen toegankelijk en zichtbaar. Dit...
Nieuwe regels over tijdelijke contracten en nieuw ontslagrecht en ontslagvergoedingen
07-oktober-2014
De Wet Werk en Zekerheid – Belangrijkste onderwerpen[1]Na een ongekend korte voorbereiding wist het kabinet de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door beide Kamers te loodsen[2]. Met deze wet worden belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht. Met name de regels rondom de tijdelijke contracten zullen wijzigen en het ont­slagrecht wordt...
De liefde tussen aandeelhouders is over
24-juni-2014
Het belang van een goede exit-regelingOp een moment dat de samenwerking tussen aandeelhouders van een BV onder druk komt te staan en de tijd rijp is om aan deze samenwerking een einde te maken, zullen de aandeelhouders de aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten moeten raadplegen om te zien of er een adequate exit-regeling is opgenomen. Wat is...
Enkele belangrijke wijzigingen in de regels voor webwinkels vanaf 13 juni 2014
13-juni-2014
Met ingang van 13 juni 2014 gelden nieuwe regels in het Nederlandse consumentenrecht voor het online verkopen en leveren van producten en diensten. De regels zijn van toepassing op professionele verkopers die aan consumenten leveren. Het gaat om aangepaste wetgeving naar aanleiding van de Europese Richtlijn voor consumentenrechten. Het doel van...
Gevolgen Hervorming kindregelingen voor alimentatie
28-mei-2014
Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel binnenkort door de Eerste Kamer worden aangenomen, waarna de wet met ingang van 1 januari 2015 in werking zal treden. Wat houdt deze nieuwe wet in en wat zijn de gevolgen van deze wet voor de door u te betalen (of te...
Publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Aansprakelijkheid van de bestuurder
12-mei-2014
Uw balans en winst & verliesrekening worden elk jaar door uw accountant samengesteld. Zij dienen met name voor intern gebruik. U beoordeelt hoe uw onderneming het in het afgelopen jaar heeft gedaan en stemt als bestuurder van uw bedrijf het beleid eventueel bij. Verder zijn de jaarstukken vaak ook van belang voor bij de onderneming betrokken...