Nieuws en uitleg

Door Twitter of Facebook je baan kwijt?
13-oktober-2014
Wat de werkgever en de werknemer moeten weten over social mediaWerknemer en werkgever op internetDe afgelopen jaren is het gebruik van internet en vooral het gebruik van social media (zoals Facebook, LinkedIn en Twitter) enorm gestegen. Informatie is snel te vinden en met een druk op de knop is alles voor iedereen toegankelijk en zichtbaar. Dit...
Nieuwe regels over tijdelijke contracten en nieuw ontslagrecht en ontslagvergoedingen
07-oktober-2014
De Wet Werk en Zekerheid – Belangrijkste onderwerpen[1]Na een ongekend korte voorbereiding wist het kabinet de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door beide Kamers te loodsen[2]. Met deze wet worden belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht. Met name de regels rondom de tijdelijke contracten zullen wijzigen en het ont­slagrecht wordt...
De liefde tussen aandeelhouders is over
24-juni-2014
Het belang van een goede exit-regelingOp een moment dat de samenwerking tussen aandeelhouders van een BV onder druk komt te staan en de tijd rijp is om aan deze samenwerking een einde te maken, zullen de aandeelhouders de aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten moeten raadplegen om te zien of er een adequate exit-regeling is opgenomen. Wat is...
Enkele belangrijke wijzigingen in de regels voor webwinkels vanaf 13 juni 2014
13-juni-2014
Met ingang van 13 juni 2014 gelden nieuwe regels in het Nederlandse consumentenrecht voor het online verkopen en leveren van producten en diensten. De regels zijn van toepassing op professionele verkopers die aan consumenten leveren. Het gaat om aangepaste wetgeving naar aanleiding van de Europese Richtlijn voor consumentenrechten. Het doel van...
Gevolgen Hervorming kindregelingen voor alimentatie
28-mei-2014
Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel binnenkort door de Eerste Kamer worden aangenomen, waarna de wet met ingang van 1 januari 2015 in werking zal treden. Wat houdt deze nieuwe wet in en wat zijn de gevolgen van deze wet voor de door u te betalen (of te...
Publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Aansprakelijkheid van de bestuurder
12-mei-2014
Uw balans en winst & verliesrekening worden elk jaar door uw accountant samengesteld. Zij dienen met name voor intern gebruik. U beoordeelt hoe uw onderneming het in het afgelopen jaar heeft gedaan en stemt als bestuurder van uw bedrijf het beleid eventueel bij. Verder zijn de jaarstukken vaak ook van belang voor bij de onderneming betrokken...
De publicatieplicht en faillissement
15-april-2014
Als er sprake is van een faillissement van een besloten vennootschap (BV) zal de curator altijd onderzoeken of het bestuur van de BV (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor alle schulden van de BV die door de vereffening van de boedel niet kunnen worden betaald, kort gezegd, het hele tekort in de boedel. Dit is mogelijk op grond van...
Kies uw handelsnaam zorgvuldig
01-april-2014
Startende ondernemingen worden in een vrij vroeg stadium geconfronteerd met de noodzaak van een keuze voor een (nieuwe) handelsnaam. In de praktijk blijkt dat deze keuze niet altijd op basis van goed doordachte argumenten wordt gemaakt. Hoewel het begrijpelijk is dat de keuze voor een handelsnaam wellicht geen prioriteit heeft bij een startende...
Stamrecht en echtscheiding
17-maart-2014
Afschaffing stamrechtvrijstellingMet ingang van 1 januari 2014 is de fiscale vrijstelling voor stamrechten komen te vervallen. Door het wegvallen van deze vrijstelling zal de ontslagvergoeding vaak niet meer periodiek worden uitgekeerd, maar als som in één keer. Welke gevolgen deze afschaffing zal hebben in geval van echtscheiding, zal ik in dit...
De verhuurder van bedrijfsruimte zegt de huur op. Eindigt de huurovereenkomst dan?
26-februari-2014
De verhuurder van een bedrijfsruimte kan de huurovereenkomst opzeggen. Maar leidt dat ook tot een einde van de huurovereenkomst? Het antwoord op die vraag is in de eerste plaats afhankelijk van het soort bedrijfsruimte: gaat het om ‘winkelruimte’, of om andere bedrijfsruimte?Winkelruimte of overige ruimte?InleidingDe mogelijkheden van een...