Nieuws en uitleg

Hoe vermijdt u een loonsanctie?
14-februari-2014
Re-integratie bij ziekte; de verplichtingen van werkgever en werknemerAls u te maken krijgt met langdurige ziekte van een werknemer rusten er op u als werkgever allerlei verplichtingen uit de Wet Poortwachter. Dat geldt overigens ook wanneer u werknemer bent en langdurig ziek bent. Deze verplichtingen kunnen kort worden samengevat onder de noemer...
De borgtochtovereenkomst
07-februari-2014
De borgtochtovereenkomst is geregeld in titel 14 van Boek 7 BW. Art. 7:850 geeft de volgende omschrijving: borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen.Kern...
Nieuw ontslagrecht en wijzigingen arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid)
27-januari-2014
Het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Als dit wetsvoorstel ongewijzigd de eindstreep zal halen, gaat er binnen afzienbare tijd voor werkgevers en voor werknemers veel veranderen. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken.Veranderingen op het gebied van de flexibiliteit (voorgenomen...
Lesbisch ouderschap
30-december-2013
Met ingang van 1 april 2014 wordt het voor lesbische stellen eenvoudiger om allebei de juridische moeder van een kind te worden. Juridisch ouderschap geeft een afstammingsband met het kind, waaraan belangrijke juridische gevolgen kleven, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van nationaliteit, naamrecht, gezag, erfrecht en schenkbelasting.Volgens de wet...
Slecht uitgevoerd werk laten herstellen? Kijk uit voor (schuldeisers)verzuim
04-november-2013
Moet je slecht uitgevoerd werk door dezelfde aannemer laten herstellen? Kijk uit dat u zelf niet in (schuldeisers)verzuim raakt.Stel: je geeft een aannemer opdracht om een werk uit te voeren en dat werk voert hij niet goed uit. Er kleven allerlei ernstige gebreken aan het werk, waarvan ook de aannemer zelf erkent dat die onaanvaardbaar zijn. De...
Payrolling - hoe flexibel is deze arbeidsrelatie?
07-oktober-2013
Onder de naam payrolling of payrollovereenkomst komen in de praktijk diverse constructies voor. Doel is steeds om een, vooral in het belang van de werkgever, flexibele arbeidsrelatie te creëren. Grofweg kan gezegd worden dat bij een payrollsituatie geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de onderneming waar de werknemer zijn arbeid...
Uw webshop moet op de schop
02-september-2013
Het kopen op afstand – hoofdzakelijk via internet – neemt hand over hand toe. De consument heeft de weg naar de webshop gevonden. Ook de Europese Unie heeft deze ontwikkeling opgemerkt. Op 22 november 2011 zag de Richtlijn Consumentenrechten het licht. Deze Europese richtlijn beoogt binnen de Europese Unie te komen tot uniforme regels zodat een...
Eenzijdige functiewijziging bij disfunctioneren werknemer
30-augustus-2013
Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het een werkgever toegestaan is de functie van een werknemer eenzijdig te wijzigen, indien sprake is van disfunctioneren. In dit artikel wordt uiteengezet welke voorwaarden in ieder geval dienen te worden vervuld om met succes de functie te kunnen wijzigen van de werknemer die niet goed functioneert....
De onderhoudsplicht voor de stiefouder
22-juli-2013
Financiële verantwoordelijkheid voor de kinderen van uw nieuwe partnerVolgens de wet is de stiefouder gedurende zijn[1] huwelijk of geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig ten aanzien van de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerd partner.Hoewel nergens in de wet een definitie wordt gegeven van het...
Wat te doen met een nalatenschap? Over de risico’s voor een erfgenaam.
27-juni-2013
Wanneer je erfgenaam bent, sta je voor een keuze. Je kunt de nalatenschap zuiver aanvaar­den, beneficiair aanvaarden, of verwerpen. Niet iedere erfgenaam realiseert zich dat die keuze er is, hoe die keuze gemaakt kan worden en dat de eenmaal gemaakte keuze, die in beginsel onherroepelijk is, grote gevolgen kan hebben. Hieronder wordt een en...