Nieuws en uitleg

Wat te doen met een nalatenschap? Over de risico’s voor een erfgenaam.
27-juni-2013
Wanneer je erfgenaam bent, sta je voor een keuze. Je kunt de nalatenschap zuiver aanvaar­den, beneficiair aanvaarden, of verwerpen. Niet iedere erfgenaam realiseert zich dat die keuze er is, hoe die keuze gemaakt kan worden en dat de eenmaal gemaakte keuze, die in beginsel onherroepelijk is, grote gevolgen kan hebben. Hieronder wordt een en...
Doorstart na faillissement en de arbeidsovereenkomst
29-mei-2013
Hoe vrij is de doorstarter in zijn mogelijkheden om personeel over te nemen?In deze barre economische tijden gaat er geen dag voorbij of er wordt ergens wel weer een faillissement uitgesproken. Een faillissement heeft ingrijpende gevolgen voor (ook) de werknemers van het bedrijf dat failliet gaat. De curator zal bijna altijd meteen na zijn...
Ontslagvergunning om economische redenen, de regels in vogelvlucht
22-mei-2013
In economisch moeilijke tijden ontkomt de ondernemer er soms niet aan in zijn personeels­bestand te snoeien. Soms moeten mensen eruit puur om te bezuinigen, of juist om efficiënter te kunnen werken. Ook kan het zo zijn dat er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn die ertoe leiden dat de ondernemer het werk anders wil en moet inrichten. Dit...
Misdragingen in clubverband - Gedwongen beëindiging lidmaatschap van een vereniging
02-april-2013
Ontzetting van leden uit hun lidmaatschap van een vereniging, ook royement genoemd, komt regelmatig voor en kan een gepast instrument zijn om ‘ongewenste elementen’ uit een vereniging te verwijderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leden van een voetbalvereniging die zich op het voetbalveld schuldig hebben gemaakt aan geweldsmisdrijven. Dit soort...
Naamswijziging kind na (echt)scheiding
25-februari-2013
Bij de geboorte van hun kind kiezen de ouders de achternaam van hun kind. Als de ouders vervolgens echter uit elkaar gaan, dan kan het voorkomen dat op enig moment bij de verzorgende ouder en/of het kind de wens ontstaat om niet langer de achternaam van de andere ouder te dragen, met name in situaties waarin er geen of zeer beperkt contact is met...
Het VvE-abonnement
03-januari-2013
Appartementsrechten vormen een bijzondere rechtsfiguur, waarop specifieke wettelijke regelingen van toepassing zijn. Het komt geregeld voor dat een Vereniging van Eigenaren zich voor vragen gesteld ziet of in een geschil dreigt te raken, waarbij juridische kennis vereist is die bij een bestuur van een vereniging van eigenaren niet altijd...
Tijdelijke contracten - de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap - hoe zit het?
19-december-2012
Het gebruik van contracten voor bepaalde tijd, ook wel tijdelijke contracten of bepaalde duur contracten genoemd, is sinds de inwerking­treding van de Flexwet op 1 januari 1999 zeer in zwang geraakt. De media berichten zelfs dat tijdelijke contracten de overhand beginnen te krijgen boven contracten voor onbepaalde tijd, ook wel vast contract...
Bodemverhuur – een kat-en-muis-spel tussen fiscus en de bank
09-november-2012
Gaat de versterking van de positie van de belastingdienst ten koste van kredietverleners?Het bodemrecht (neergelegd in artikel 22 lid 1 Invorderingswet 1990) geeft de Ontvanger een verhaalsrecht op bepaalde roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, ongeacht wie eigenaar van deze zaken is. Het gaat daarbij – kort...
De rechten van ongehuwde ouders
21-september-2012
Het aantal ongehuwd samenwonende ouders is fors toegenomen. Maar waar dien je als (aanstaande) niet gehuwde ouder op te letten?De rechtspositie van gehuwde ouders wordt automatisch geregeld. Een tijdens huwelijk geboren kind heeft voor de wet automatisch zowel een moeder (namelijk de vrouw uit wie het kind geboren is of die het kind heeft...
Bemoeizuchtige ouders op de vingers getikt; of toch niet?
07-september-2012
Een man wil met zijn vriendin een huis kopen, maar hun relatie wordt verbroken en de koop gaat niet door. Daardoor wordt hij een contractuele boete van € 13.500,00 verschuldigd, die hij onmogelijk kan betalen. Zijn ouders zijn bereid hem te helpen, onder één voorwaarde: hij mag nooit meer een relatie aangaan met die verschrikkelijke ex-...