Nieuws en uitleg

Uw webshop moet op de schop
02-september-2013
Het kopen op afstand – hoofdzakelijk via internet – neemt hand over hand toe. De consument heeft de weg naar de webshop gevonden. Ook de Europese Unie heeft deze ontwikkeling opgemerkt. Op 22 november 2011 zag de Richtlijn Consumentenrechten het licht. Deze Europese richtlijn beoogt binnen de Europese Unie te komen tot uniforme regels zodat een...
Eenzijdige functiewijziging bij disfunctioneren werknemer
30-augustus-2013
Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het een werkgever toegestaan is de functie van een werknemer eenzijdig te wijzigen, indien sprake is van disfunctioneren. In dit artikel wordt uiteengezet welke voorwaarden in ieder geval dienen te worden vervuld om met succes de functie te kunnen wijzigen van de werknemer die niet goed functioneert....
De onderhoudsplicht voor de stiefouder
22-juli-2013
Financiële verantwoordelijkheid voor de kinderen van uw nieuwe partnerVolgens de wet is de stiefouder gedurende zijn[1] huwelijk of geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig ten aanzien van de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerd partner.Hoewel nergens in de wet een definitie wordt gegeven van het...
Wat te doen met een nalatenschap? Over de risico’s voor een erfgenaam.
27-juni-2013
Wanneer je erfgenaam bent, sta je voor een keuze. Je kunt de nalatenschap zuiver aanvaar­den, beneficiair aanvaarden, of verwerpen. Niet iedere erfgenaam realiseert zich dat die keuze er is, hoe die keuze gemaakt kan worden en dat de eenmaal gemaakte keuze, die in beginsel onherroepelijk is, grote gevolgen kan hebben. Hieronder wordt een en...
Doorstart na faillissement en de arbeidsovereenkomst
29-mei-2013
Hoe vrij is de doorstarter in zijn mogelijkheden om personeel over te nemen?In deze barre economische tijden gaat er geen dag voorbij of er wordt ergens wel weer een faillissement uitgesproken. Een faillissement heeft ingrijpende gevolgen voor (ook) de werknemers van het bedrijf dat failliet gaat. De curator zal bijna altijd meteen na zijn...
Ontslagvergunning om economische redenen, de regels in vogelvlucht
22-mei-2013
In economisch moeilijke tijden ontkomt de ondernemer er soms niet aan in zijn personeels­bestand te snoeien. Soms moeten mensen eruit puur om te bezuinigen, of juist om efficiënter te kunnen werken. Ook kan het zo zijn dat er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn die ertoe leiden dat de ondernemer het werk anders wil en moet inrichten. Dit...
Misdragingen in clubverband - Gedwongen beëindiging lidmaatschap van een vereniging
02-april-2013
Ontzetting van leden uit hun lidmaatschap van een vereniging, ook royement genoemd, komt regelmatig voor en kan een gepast instrument zijn om ‘ongewenste elementen’ uit een vereniging te verwijderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leden van een voetbalvereniging die zich op het voetbalveld schuldig hebben gemaakt aan geweldsmisdrijven. Dit soort...
Naamswijziging kind na (echt)scheiding
25-februari-2013
Bij de geboorte van hun kind kiezen de ouders de achternaam van hun kind. Als de ouders vervolgens echter uit elkaar gaan, dan kan het voorkomen dat op enig moment bij de verzorgende ouder en/of het kind de wens ontstaat om niet langer de achternaam van de andere ouder te dragen, met name in situaties waarin er geen of zeer beperkt contact is met...
Het VvE-abonnement
03-januari-2013
Appartementsrechten vormen een bijzondere rechtsfiguur, waarop specifieke wettelijke regelingen van toepassing zijn. Het komt geregeld voor dat een Vereniging van Eigenaren zich voor vragen gesteld ziet of in een geschil dreigt te raken, waarbij juridische kennis vereist is die bij een bestuur van een vereniging van eigenaren niet altijd...
Tijdelijke contracten - de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap - hoe zit het?
19-december-2012
Het gebruik van contracten voor bepaalde tijd, ook wel tijdelijke contracten of bepaalde duur contracten genoemd, is sinds de inwerking­treding van de Flexwet op 1 januari 1999 zeer in zwang geraakt. De media berichten zelfs dat tijdelijke contracten de overhand beginnen te krijgen boven contracten voor onbepaalde tijd, ook wel vast contract...