Nieuws en uitleg

Tijdelijke contracten - de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap - hoe zit het?
19-december-2012
Het gebruik van contracten voor bepaalde tijd, ook wel tijdelijke contracten of bepaalde duur contracten genoemd, is sinds de inwerking­treding van de Flexwet op 1 januari 1999 zeer in zwang geraakt. De media berichten zelfs dat tijdelijke contracten de overhand beginnen te krijgen boven contracten voor onbepaalde tijd, ook wel vast contract...
Bodemverhuur – een kat-en-muis-spel tussen fiscus en de bank
09-november-2012
Gaat de versterking van de positie van de belastingdienst ten koste van kredietverleners?Het bodemrecht (neergelegd in artikel 22 lid 1 Invorderingswet 1990) geeft de Ontvanger een verhaalsrecht op bepaalde roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, ongeacht wie eigenaar van deze zaken is. Het gaat daarbij – kort...
De rechten van ongehuwde ouders
21-september-2012
Het aantal ongehuwd samenwonende ouders is fors toegenomen. Maar waar dien je als (aanstaande) niet gehuwde ouder op te letten?De rechtspositie van gehuwde ouders wordt automatisch geregeld. Een tijdens huwelijk geboren kind heeft voor de wet automatisch zowel een moeder (namelijk de vrouw uit wie het kind geboren is of die het kind heeft...
Bemoeizuchtige ouders op de vingers getikt; of toch niet?
07-september-2012
Een man wil met zijn vriendin een huis kopen, maar hun relatie wordt verbroken en de koop gaat niet door. Daardoor wordt hij een contractuele boete van € 13.500,00 verschuldigd, die hij onmogelijk kan betalen. Zijn ouders zijn bereid hem te helpen, onder één voorwaarde: hij mag nooit meer een relatie aangaan met die verschrikkelijke ex-...
Eneco mag tomatenkweker niet het mes op de keel zetten - deel II
25-juni-2012
Ook rechtbank Rotterdam oordeelt: Eneco mag teler niet het mes op de keel zetten door te dreigen met gasafsluiting als teler geen nadere zekerheid stelt.Op 25 april 2012 tikte de rechtbank Roermond Eneco al op de vingers, omdat zij ten onrechte het mes op de keel gezet had van een MKB-er in de glastuinbouw. Een tomatenkweker had een overeenkomst...
De nieuwe cookiewet
21-juni-2012
Voldoet uw website al aan de nieuwe Cookiewet?Deze maand is de nieuwe cookiewetgeving in werking getreden. Als uw website hiervan gebruikt gemaakt – en dat doet uw website naar alle waarschijnlijkheid – beoogt dit artikel u een kleine handleiding te bieden om uw website te laten voldoen aan de nieuwe Cookiewet.Overigens geldt de nieuwe regelgeving...
De werkgever betaalt niet meer
30-mei-2012
Dat het economisch zware tijden zijn, zal niemand zijn ontgaan. De kranten staan er bol van en als we wegrijden bij de benzinepomp of de supermarkt dan voelen we het letterlijk in onze beurs. Ook voor werkgevers is het een moeilijke tijd. Financiële problemen kunnen ertoe leiden dat de werkgever het loon niet meer helemaal of helemaal niet kan...
Nieuw huwelijksvermogensrecht
04-mei-2012
Op 1 januari 2012 is een aantal belangrijke wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht in werking getreden.Afschaffing rechterlijke goedkeuringHoewel het uitgangspunt van het huwelijksvermogensrecht nog steeds de algehele gemeenschap van goederen is (tenzij men uiteraard huwelijkse voorwaarden is overeengekomen), is het sinds 1 januari jl....
Eneco mag tomatenkweker niet het mes op de keel zetten
26-april-2012
Eneco mag tomatenkweker niet het mes op de keel zetten door te dreigen met gasafsluiting als kweker geen nadere zekerheid stelt (rechtbank Roermond 25 april 2012).Een tomatenkweker heeft een overeenkomst met Eneco, op grond waarvan Eneco gas levert. Vanwege de crisis in de tuinbouw, verlangt Eneco kort voor het verstrijken van het jaar aanvullende...
De Flex-bv - van confectiekostuum naar maatpak
30-maart-2012
Naar verwachting zal op 1 juli 2012 het nieuwe bv-recht in werking treden. Er gaat veel veranderen. In dit artikel verschaffen wij u een kort overzicht van enkele belangrijke wijzigingen.Afschaffing minimumkapitaalHet wettelijk minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft. Dat maakt het voor (aspirant)ondernemers een stuk gemakkelijker om een...