Nieuws en uitleg

07-07-2020

Ons huidige Burgerlijk Wetboek staat toe dat bedrijven met elkaar afspreken dat vorderingen niet

...
07-07-2020

Het komt vaker voor: twee broers of zussen hebben samen een bedrijf (ieder 50%).

...
07-07-2020

Sinds 1998 is in de wet bepaald dat het gezamenlijk gezag van ouders over hun minderjarige kind(e

...
09-01-2020

Het systeem rondom zieke werknemers en de re-integratieverplichtingen van werknemer en werkgever

...
09-01-2020

Al jaren bestaat er in de literatuur en rechtspraak onduidelijkheid over de vraag of je mag afspr

...
09-01-2020

Verzekeringstussenpersonen bemiddelen in het sluiten van verzekeringen en ontvangen daarvoor een

...
08-10-2019

Het maakt nogal een verschil of je een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaardt.

...
08-10-2019

De vennootschap onder firma (VOF) is een bijzondere figuur in het recht.

...
08-10-2019

Op 19 maart 2019 heeft het gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag hoe een aandeelhou

...
07-08-2019

In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (

...