Nieuws en uitleg

08-10-2019

Het maakt nogal een verschil of je een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaardt.

...
08-10-2019

De vennootschap onder firma (VOF) is een bijzondere figuur in het recht.

...
08-10-2019

Op 19 maart 2019 heeft het gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag hoe een aandeelhou

...
07-08-2019

In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (

...
07-08-2019

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over het wetsvoorstel tot herziening van h

...
07-08-2019

De Eerste Kamer heeft – in navolging van de Tweede Kamer – op 28 mei 2019 de wet Arbeidsmarkt in

...
01-04-2019

Bij het verstrekken van leningen worden vaak zekerheidsrechten zoals een pandrecht of een hypothe

...