€ 500.000,00 boete wegens schending consumentenrechten

10 oktober 2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft actie ondernomen en een webwinkel onlangs een boete gepresenteerd van € 500.000,00, omdat deze webwinkel de rechten van consumenten aan zijn laars lapt.

Wat is er gebeurd?

Bezoekers en klanten van webwinkel TOM, die onder meer fietsen en sportkledij verkoopt via Internetbikes, Internet-toys, Internet-sportclubs en Internet-sportandcasuals, hebben talloze klachten ingediend bij de ACM wegens schending van hun rechten als consument. Naar aanleiding van deze ‘ernstige klachten en signalen’ heeft de ACM onderzoek verricht en geconcludeerd dat TOM bewust consumentenwetgeving heeft overtreden. Zo zou het bij TOM beleid zijn om klanten geen geld terug te geven nadat deze gebruik hadden gemaakt van hun retourrecht, nota bene één van de belangrijkste consumentenrechten in de wetgeving op het gebied van e-commerce of koop op afstand. TOM bediende zich liever van smoesjes om onder haar betalingsverplichtingen uit te komen en áls er al iets werd terugbetaald, gebeurde dat veel te laat en dikwijls (ook ten onrechte) onder inhouding van de verzendkosten, aldus de ACM. Bovendien werden klanten niet of nauwelijks ingelicht over hun rechten, terwijl een eerlijke informatievoorziening een ander speerpunt is bij eerlijke online handelspraktijken.

Welke boetes zijn er opgelegd?

De ACM heeft de volgende boetes opgelegd:

Aan TOM:
€ 160.000,00 wegens schending van de informatieplicht over het retourrecht;
€ 160.000,00 wegens schending van het retourrrecht an sich;
€ 180.000,00 wegens het in strijd handelen met de professionele toewijding.

Aan twee directeuren: ieder € 125.000,00.

Wat nu?

De ACM heeft naar eigen zeggen meer webwinkels op de korrel, maar de waakhond weigert vooralsnog mee te delen welke ondernemingen dat zijn. Voor het einde van het jaar zullen nog meer zaken zijn ‘afgerond’, aldus de ACM. TOM en haar directeuren hebben in de tussentijd de gelegenheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de boetebeslissingen van de ACM. Gelet op de hoogte van de boetes zullen ze wel van die rechten gebruik maken.

Waar kunnen webwinkels op letten?

Voor een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen op 13 juni 2014 kunt u hier klikken. Controleer of uw webwinkel en bijbehorende (bedrijfs)processen voldoen aan deze wetgeving. Voor hulp en advisering kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: