Arbeidsovereenkomst niet verlengd wegens zwangerschap: € 26.000,00 schadevergoeding voor werkneemster.

30 juni 2016

De kantonrechter in Zwolle heeft in een vonnis van 26 april 2016 (JAR/143) geoordeeld dat een voormalig werkgever een stevige schadevergoeding van € 26.000,00 moet betalen aan een werkneemster, omdat hij de arbeidsovereenkomst niet heeft verlengd wegens haar zwangerschap.

De werkneemster geeft aan dat de werkgever haar arbeidsovereenkomst niet heeft verlengd omdat zij zwanger is. De werkgever stelt dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd wegens onvoldoende functioneren. Volgens de kantonrechter heeft werkneemster voldoende gesteld voor het vermoeden van discriminatie: haar arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd terwijl ze zwanger is. Voordat zij zwanger was, is haar arbeidsovereenkomst wel een keer verlengd en heeft zij zelfs meer uren gekregen. De werkgever slaagt er niet in dit vermoeden te weerleggen. Hij kan geen concrete voorbeelden geven van disfunctioneren en hij kan niet aangeven wanneer en door wie de kritiek op het functioneren met de werkneemster is besproken.

In het geval de werkgever oprecht meent dat de werkneemster onvoldoende heeft gefunctioneerd, moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  • leg de functie-eisen en verwachtingen vast in een functieomschrijving;
  • voer minstens één keer per jaar een functionerings- en/of een beoordelingsgesprek en bewaar de verslagen daarvan.

 

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: