Belangrijke wijzigingen inzake de maximaal te vorderen buitengerechtelijke incassokosten

19 april 2012

Op 1 juli 2012 is het zover. Het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten treedt in werking en maakt een einde aan veel onduidelijkheid. De Nota van Toelichting geeft zelf een goede uitleg:

Het besluit normeert de incassokosten van geldvorderingen. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Daarbij geldt een minimumbedrag en een maximumbedrag voor de vergoeding van incassokosten. Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Indien de schuldenaar een consument is, dient deze eerst te worden aangemaand voordat incassokosten verschuldigd worden. Dit voorschrift is opgenomen in artikel 6:96 lid 5 BW. De aanmaning dient te worden verstuurd na het intreden van het verzuim. Het besluit bevat ook een staffel met de uitwerking van de (maximaal) verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Deze vindt u ook op de webpagina waarop het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten wordt toegelicht.