Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

05 januari 2012

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd.

Op 23 januari 2011 is de nieuwe Europese richtlijn 2011/7/EU over te late betalingen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. De nieuwe richtlijn maakt de betalingstermijnen strenger en de mogelijkheden voor bedrijven groter om na een te late betaling verhaal te halen. Tussen bedrijven onderling (B2B) gaan de volgende regels gelden:

  • als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald; 
  • ain de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken;
  • een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. 

Tussen bedrijven en overheden gaat gelden dat binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Naar verwachting treedt de regeling op 1 juli 2012 in werking.