Is een ‘pitch’ beschermd?

03 oktober 2012

Reclamebureaus steken vaak hun ziel en zaligheid in een ‘(elevator)pitch’ voor een klant. Deze pitch - een presentatiewijze van een idee voor een product, service of project – bevat vaak de meest prachtige, doordachte en daardoor kostbare ideeën. Is de pitch dan ook beschermd tegen de klant die met deze ideeën aan de haal gaat zonder ervoor te betalen? Nee, zo oordeelde de rechtbank te Amsterdam onlangs (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX4955).

In deze zaak had een pensioeninstelling een reclamebureau benaderd om deel te nemen aan een pitch voor een reclameconcept. Het reclamebureau presenteerde de ‘pay-off’ (de zin die achter een merknaam geplaatst wordt) “Het duidelijkste pensioen van Nederland” om het heldere en eerlijke karakter van het pensioenproduct te onderstrepen. De pensioeninstelling besloot uiteindelijk niet in zee te gaan met het desbetreffende reclamebureau, maar besloot wél de pay-off “Voor alle duidelijkheid” te gebruiken en in reclame-uitingen op de radio werd zelfs letterlijk “Het duidelijkste pensioen van Nederland” gebezigd. Het reclamebureau accepteerde dit niet, en vorderde bij de rechter onder andere schadevergoeding van de pensioeninstelling.

De rechtbank oordeelde echter dat ideeën – die vervat zijn in een pitch – niet beschermd worden door regels omtrent de bescherming van intellectueel eigendom. Een pitch is dus in beginsel niet beschermd. Dit heeft tot gevolg dat gebruik van deze ideeën niet onrechtmatig is. Uitzonderingen zijn echter mogelijk. Zo zullen ideeën in geconcretiseerde vorm – bijvoorbeeld in foto’s of video-opnamen – niet zonder toestemming van het reclamebureau gebruikt worden. Voor ideeën als zodanig heeft de wetgever echter geen bescherming willen bieden.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: