Grof taalgebruik reden voor ontslag (met transitievergoeding)

08 januari 2016

In zijn uitspraak van 8 december 2015 heeft de kantonrechter te Amsterdam de arbeidsovereenkomst ontbonden van een bedrijfsleidster in dienst van de Action, omdat deze bedrijfsleidster zich stelselmatig grof uitliet (tegen)over haar ongeschikten.

Verwijtbaar handelen

Conform het personeelshandboek van Action en de toepasselijke cao is discriminatie op de werkvloer niet geoorloofd. De wijze van communiceren van de werkneemster met haar ondergeschikten is overigens ruimere tijd een aandachtspunt geweest. Zo is zij na een eerder conflict over haar taalgebruik enige tijd op non-actief gesteld. Uiteindelijk heeft Action de kantonrechter verzocht om het dienstverband met werkneemster te ontbinden wegens verwijtbaar gedrag. Daarbij heeft de kantonrechter geoordeeld dat uit verklaringen van collega’s voldoende is gebleken dat deze collega’s haar autoritair vonden en dat werkneemster op regelmatige basis ongepaste en grove taal gebruikte.

Ontoelaatbaar taalgebruik

Over het taalgebruik heeft de kantonrechter het volgende overwogen:

De bedoeling van de bewoordingen waarmee [verweerster] collega’s soms aansprak of waarmee zij over collega’s sprak (“kijk de neger, ik haat hem”, “vieze, vuile Marokkaan je bent te laat”, “vieze vuile kuthoer, tering assistent, ga van mijn parkeerplaats af”, “Gerben is een lul, watje, mietje”) zal echter niet altijd door iedereen zo zijn begrepen. Action hoeft dergelijk ongepast taalgebruik op de werkvloer niet te tolereren, temeer niet nu [verweerster] een leidinggevende positie en dus ook een voorbeeldfunctie heeft. Dergelijk gedrag is verwijtbaar en vormt een grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is niet verschuldigd bij ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter heeft het gedrag van werkneemster in dat verband verwijtbaar geacht, maar niet dermate ernstig dat in dit geval geen vergoeding aan haar zou kunnen worden toegekend. Daarbij speelt volgens de rechter mee dat werkneemster weliswaar al eerder erop is gewezen dat haar stijl van communiceren aangepast moest worden, maar dat ongepast taalgebruik daarbij niet aan de orde is gesteld. Vergoeding: € 4.454,00.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: