Het Hangmat-arrest

15 november 2011

De Hoge Raad heeft in baanbrekend arrest uitgemaakt dat het mogelijk is om schade te verhalen op een mede-eigenaar van opstallen, roerende zaken en dieren. Dit betekent dat het vanaf nu mogelijk is om bijvoorbeeld letselschade op je eigen echtgenoot te verhalen nadat je onder een omgevallen pilaar bent terechtgekomen. Dat deze situatie niet denkbeeldig is blijkt uit het hangmat-arrest van de Hoge Raad.

Een jonge vrouw liep in haar eigen tuin een hoge dwarslaesie op toen de gemetselde pilaar waaraan haar hangmat hing kort boven de grond afbrak en over haar heen viel. De vrouw zal haar armen en benen nooit meer kunnen gebruiken en is voor de rest van haar leven hulpbehoevend. Zij woonde samen met haar partner en zij waren beiden eigenaar van de woning waarin zij leefden. Zij hadden ook gezamenlijk een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van hen beiden.

Als een opstal gebrekkig is – en dat was de gemetselde pilaar – dan is de eigenaar aansprakelijk voor de schadegevolgen daarvan. Vaak zal het dan gaan om schade die ontstaat bij derden. De vraag die zich in het hangmat-arrest echter voordeed was of de ene eigenaar de andere eigenaar aansprakelijk kon stellen voor de geleden schade. Met andere woorden, kon de jonge vrouw haar partner (voor de helft) aansprakelijk stellen voor haar letselschade?

De Hoge Raad meent van wel, zolang het maar gaat om mede-eigenaren van opstallen, roerende zaken of dieren. Daarmee bevestigde de Hoge Raad de uitspraak waarin de rechtbank de vrouw gelijk gaf. De rechtbank beperkte de schadevergoeding wel tot maximaal 50%, omdat de vrouw zelf ook maar voor de helft eigenaar was van de gebrekkige pilaar. De verzekeraar van haar partner (en van haarzelf) – die uiteindelijk alle kosten zou moeten dragen – ging in hoger beroep, maar werd door de Hoge Raad dus in het ongelijk gesteld. 

Met het hangmat-arrest van de Hoge Raad is het nu dus mogelijk om bij ongevallen in en om het eigen huis de mede-eigenaar succesvol aansprakelijk te stellen, zelfs met terugwerkende kracht, voor in elk geval 50% van de schade. Slechts als de schadelijdende mede-eigenaar nalatig of onachtzaam is geweest en daardoor heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade, hoeft de andere eigenaar minder schade te vergoeden.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: